Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 21 - 30 από 223

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΗΠΙΩΝ

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Τρί, 07/12/2021 - 14:59
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τον με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016 ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΗΠΙΩΝ» Προϋπολογισμού 173.600,00€ με Φ.Π.Α. 24% ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5070038 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ...

Κατασκευή ραμπών και WC ΑΜΕΑ σε σχολικά κτίρια του Δήμου Λαμιέων

Υποβλήθηκε από prallis στις Δευ, 15/11/2021 - 07:57
Ημερομηνία προκήρυξης

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης II.1) Τίτλος: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ WC ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» II.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45000000-7 II.3) Είδος σύμβασης: Έργα II.4) Σύντομη περιγραφή: Η...

Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων αστικών γραμμών του Δήμου Λαμιέων

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Παρ, 12/11/2021 - 13:24
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Αντικείμενο της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων αστικών γραμμών, του Δήμου Λαμιέων», είναι η προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρων στάσεωναστικών γραμμών, του Δήμου Λαμιέων, στα πλαίσια του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»..

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Τρί, 09/11/2021 - 13:26
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου στεγάστρου στο ανοικτό κολυμβητήριο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Υποβλήθηκε από prallis στις Παρ, 05/11/2021 - 13:01
Ημερομηνία προκήρυξης

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ (ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ), Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης II.1)Τίτλος: Κατασκευή κυκλικού κόμβου Θερμοπυλών και Βασιλικών» II.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45000000-7 II.3)Είδος σύμβασης: Έργα II.4)Σύντομη περιγραφή: Το...

Εκμίσθωση τριών (3) δημοτικών αγροτεμαχίων

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Τετ, 27/10/2021 - 11:21
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Ανακοινώνουμε ότι στις 11 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαμιέων επί της οδού Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού (1ος όροφος) και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τριών (3) δημοτικών αγροτεμαχίων

Κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

Υποβλήθηκε από admin στις Παρ, 22/10/2021 - 11:42
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις-παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης...

Έργα οδοποιϊας στην πόλη της Λαμίας

Υποβλήθηκε από prallis στις Τετ, 13/10/2021 - 07:47
Ημερομηνία προκήρυξης

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης II.1)Τίτλος:“ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ” II.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV:45000000-7 II.3)Είδος σύμβασης: Έργα II.4)Σύντομη περιγραφή:H μελέτη αυτή αφορά στην κατασκευή έργων οδοποιίας του Δήμου Λαμίας ήτοι την κατασκευή, επισκευή και την...

Βελτίωση συστημάτων πυροπροστασίας παιδικών σταθμών

Υποβλήθηκε από prallis στις Τετ, 06/10/2021 - 09:30
Ημερομηνία προκήρυξης

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Τμήμα IΙ : Αντικείμενο / Εύρος της σύμβασης II.1)Τίτλος: “Βελτίωση συστημάτων πυροπροστασίας παιδικών σταθμών” II.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45214100-1 (Κατασκευαστικές εργασίες για παιδικούς σταθμούς) II.3)Είδος...

Ανακαίνιση κτιρίων δημοτικού κοιμητηρίου

Υποβλήθηκε από prallis στις Τετ, 06/10/2021 - 08:49
Ημερομηνία προκήρυξης

Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης II.1)Τίτλος: “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ” II.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45200000-9 II.3)Είδος σύμβασης: Έργα II.4)Σύντομη περιγραφή: Το έργο αφορά την ανακαίνιση των κτιρίων του δημοτικού κοιμητηρίου ιδιοκτησίας του Δήμου Λαμιέων. II.5)...