Στατιστικά ασύρματου δικτύου (WiFi)

Ενημερωθείτε από τους παρακάτω πίνακες για τα στατιστικά στοιχεία χρήσης του ασύρματου δικτύου του Δήμου Λαμιέων.Δημοτική Ενότητα Λαμίας
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 29 30 204,5Ω - 7,1Ω 18,17GB - 641,43MB 1,37GB - 94,93MB
Τελευταίες 24 ώρες 653 1111 1.077,5Ω - 1,7Ω 148,93GB - 233,54MB 12,97GB - 40,00MB
Χθες 655 1124 1.095,3Ω - 1,7Ω 152,67GB - 238,68MB 13,34GB - 41,03MB
Τελευταίες 7 μέρες 2232 7905 7.989,7Ω - 3,6Ω 1.118,57GB - 513,18MB 84,84GB - 76,55MB
Τρέχων μήνας 4478 24670 25.186,1Ω - 5,6Ω 3.430,15GB - 784,38MB 259,58GB - 116,75MB
Τελευταίες 30 μέρες 5518 33348 34.253,4Ω - 6,2Ω 4.649,75GB - 862,87MB 352,61GB - 128,70MB
Τελευταίες 90 μέρες 11335 104747 106.348,5Ω - 9,4Ω 14,35TB - 1,30GB 1,08TB - 0,19GB
Δημοτική Ενότητα Υπάτης - Λιανοκλαδίου
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 24 25 111,5Ω - 4,6Ω 20,50GB - 874,66MB 2,15GB - 180,08MB
Τελευταίες 24 ώρες 197 513 500,7Ω - 2,5Ω 83,98GB - 436,54MB 7,34GB - 75,02MB
Χθες 195 508 514,2Ω - 2,6Ω 85,44GB - 448,66MB 7,40GB - 76,41MB
Τελευταίες 7 μέρες 507 3778 4.299,5Ω - 8,5Ω 736,16GB - 1.486,84MB 49,76GB - 197,65MB
Τρέχων μήνας 859 10238 12.090,3Ω - 14,1Ω 1.999,27GB - 2.383,30MB 137,63GB - 322,69MB
Τελευταίες 30 μέρες 1117 14687 16.992,0Ω - 15,2Ω 2.798,43GB - 2.565,44MB 190,78GB - 343,99MB
Τελευταίες 90 μέρες 2123 46874 53.931,8Ω - 25,4Ω 8,68TB - 4,18GB 0,59TB - 0,56GB
Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 18 19 112,2Ω - 6,2Ω 10,54GB - 599,38MB 0,82GB - 91,55MB
Τελευταίες 24 ώρες 124 269 355,0Ω - 2,9Ω 68,09GB - 562,27MB 4,48GB - 72,76MB
Χθες 126 274 364,3Ω - 2,9Ω 69,80GB - 567,25MB 4,72GB - 75,44MB
Τελευταίες 7 μέρες 423 2181 2.915,8Ω - 6,9Ω 610,18GB - 1.477,11MB 40,53GB - 192,97MB
Τρέχων μήνας 772 6599 9.036,0Ω - 11,7Ω 1.893,55GB - 2.511,65MB 121,87GB - 317,94MB
Τελευταίες 30 μέρες 942 8740 12.075,1Ω - 12,8Ω 2.533,79GB - 2.754,35MB 163,06GB - 348,62MB
Τελευταίες 90 μέρες 1927 26662 37.272,3Ω - 19,3Ω 7,64TB - 4,06GB 0,50TB - 0,52GB

τελευταία ενημέρωση στις 23/04/2024 1:15:58