Στατιστικά ασύρματου δικτύου (WiFi)

Ενημερωθείτε από τους παρακάτω πίνακες για τα στατιστικά στοιχεία χρήσης του ασύρματου δικτύου του Δήμου Λαμιέων.Δημοτική Ενότητα Λαμίας
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 82 82 110,9Ω - 1,4Ω 9,78GB - 122,15MB 0,68GB - 16,69MB
Τελευταίες 24 ώρες 815 1626 1.239,6Ω - 1,5Ω 163,32GB - 205,20MB 11,79GB - 29,13MB
Χθες 790 1631 1.421,3Ω - 1,8Ω 179,55GB - 232,73MB 13,61GB - 34,69MB
Τελευταίες 7 μέρες 2572 10540 9.581,9Ω - 3,7Ω 1.190,19GB - 473,86MB 91,58GB - 71,71MB
Τρέχων μήνας 3953 21114 21.119,1Ω - 5,3Ω 2.606,09GB - 675,09MB 197,60GB - 100,67MB
Τελευταίες 30 μέρες 6073 38329 41.102,8Ω - 6,8Ω 4.796,60GB - 808,78MB 368,71GB - 122,28MB
Τελευταίες 90 μέρες 12244 133345 138.625,9Ω - 11,3Ω 16,11TB - 1,35GB 1,23TB - 0,20GB
Δημοτική Ενότητα Υπάτης - Λιανοκλαδίου
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 21 21 25,5Ω - 1,2Ω 1,93GB - 93,96MB 0,21GB - 20,59MB
Τελευταίες 24 ώρες 200 612 589,9Ω - 2,9Ω 85,22GB - 436,32MB 5,77GB - 58,12MB
Χθες 195 600 634,5Ω - 3,3Ω 82,39GB - 432,67MB 5,74GB - 59,25MB
Τελευταίες 7 μέρες 532 4617 4.845,1Ω - 9,1Ω 604,47GB - 1.163,50MB 41,51GB - 157,13MB
Τρέχων μήνας 874 10212 10.759,8Ω - 12,3Ω 1.363,06GB - 1.597,00MB 92,57GB - 213,32MB
Τελευταίες 30 μέρες 1803 24144 23.954,6Ω - 13,3Ω 3.016,46GB - 1.713,17MB 208,67GB - 233,09MB
Τελευταίες 90 μέρες 2725 62677 64.090,1Ω - 23,5Ω 7,94TB - 2,98GB 0,54TB - 0,40GB
Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου
Περίοδος Αναφοράς Μοναδικοί Χρήστες Συνδέσεις Χρηστών Διάρκεια Σύνδεσης -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Downloads -
Μέσος όρος Χρήστη
Σύνολο Uploads -
Μέσος όρος Χρήστη
Τώρα 15 15 11,7Ω - 0,8Ω 1,39GB - 95,17MB 0,09GB - 11,58MB
Τελευταίες 24 ώρες 170 382 395,2Ω - 2,3Ω 75,69GB - 455,90MB 4,90GB - 58,04MB
Χθες 174 371 444,2Ω - 2,6Ω 79,15GB - 465,78MB 5,10GB - 59,03MB
Τελευταίες 7 μέρες 427 2697 3.258,5Ω - 7,6Ω 504,24GB - 1.209,23MB 34,50GB - 162,72MB
Τρέχων μήνας 644 5678 6.899,8Ω - 10,7Ω 1.070,08GB - 1.701,50MB 72,02GB - 225,22MB
Τελευταίες 30 μέρες 955 10705 13.009,2Ω - 13,6Ω 1.998,51GB - 2.142,90MB 134,52GB - 283,68MB
Τελευταίες 90 μέρες 1725 32118 39.148,5Ω - 22,7Ω 5,84TB - 3,47GB 0,39TB - 0,46GB

τελευταία ενημέρωση στις 17/05/2022 10:22:01