Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προβολή 1 - 10 από 290

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υλοποίηση προγράμματος για την συλλογή, μεταφορά και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων, (τηγανέλαιων)

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Τρί, 18/06/2024 - 14:28
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά για την εγκατάσταση δικτύου είκοσι (20) κάδων συλλογής, μεταφοράς και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων, (τηγανέλαιων) στην επικράτειά του. Οι θέσεις των κάδων θα ορισθούν με σχετική απόφαση της Δημοτικής...

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Σύμβουλος Ωρίμανσης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων»

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Τρί, 18/06/2024 - 13:33
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Σύμβουλος Ωρίμανσης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων» Προϋπολογισμού 148.800,00€ με Φ.Π.Α. 24%

Αποκατάσταση ζημιών σε οδικό δίκτυο και υποδομές λόγω κακοκαιρίας "ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ" του Δήμου Λαμιέων

Υποβλήθηκε από prallis στις Τρί, 04/06/2024 - 10:45
Ημερομηνία προκήρυξης

Τμήμα I : Αναθέτουσα αρχή I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις Επίσημη επωνυμία: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ/ Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, Ταχ. Διεύθυνση: Φλέμιγκ & Ερ. Σταυρού, Πόλη: Λαμία, Κωδικός nuts: EL644 Φθιώτιδα, Ταχ. κωδικός: 35131, Χώρα: Ελλάδα (GR). Αρμόδιος για πληροφορίες: Ράλλης Παρασκευάς (Γραμματεία)...

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού μέσω ΕΣΗΔΗΣ διαγωνισμού για την υπηρεσία: «AΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2024-2026»

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Τετ, 01/05/2024 - 14:27
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Αντικείμενο της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για εικοσιτέσσερις (24) μήνες.

Διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών, που βρίσκεται στην Κοινότητα Θερμοπυλών εμβαδού 175 τ.μ.

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Τετ, 10/04/2024 - 14:27
Ημερομηνία προκήρυξης

Ανακοινώνουμε ότι στις 18 Απριλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαμιέων επί της οδού Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού (1ος όροφος) και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του κυλικείου του Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης...

Διενέργεια φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 63 στρ. στη θέση "Μεγάλο Στενό" της Δ.Κ. Ροδωνίας

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Τετ, 10/04/2024 - 14:12
Ημερομηνία προκήρυξης

Ανακοινώνουμε ότι στις 18 Απριλίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.00 θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαμιέων επί της οδού Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού (1ος όροφος) και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης 63 στρ. στην θέση "Μεγάλο...

Προμήθεια Σκυλοτροφών Κυνοκομείου

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Παρ, 05/04/2024 - 13:06
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ζωοτροφών για την σίτιση αδέσποτων σκύλων στα πλαίσια των υποχρεώσεων από την εφαρμογή του Ν. 4830/21 για το Δημοτικό Κυνοκομείο του Δήμου Λαμιέων.

Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Λαμιέων και των Νομικών Προσώπων του

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Τετ, 27/03/2024 - 10:19
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Λαμιέων, της ΔΕΥΑ Λαμίας και των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου (Α’θμια, Β’θμια) και ειδικότερα η προμήθεια των ειδών των τμημάτων: Α. Βενζίνη Αμόλυβδη 95 οκτ, Β. Πετρέλαιο Κίνησης, Γ. Πετρέλαιο Θέρμανσης, Δ. Φυσικό Αέριο...

Προκήρυξη για την επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Πέμ, 21/03/2024 - 18:35
Ημερομηνία προκήρυξης

Ο Δήμαρχος Λαμιέων προκηρύσσει τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης

Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Δήμου για εκ νέου εκμίσθωση ακινήτου του πρώην δημοτικού σχολείου της Κοινότητας Δελφίνου

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Τετ, 20/03/2024 - 08:35
Ημερομηνία προκήρυξης

Ο Δήμος μας πρόκειται να προχωρήσει στην εκ νέου εκμίσθωση ακινήτου του πρώην δημοτικού σχολείου της Κοινότητας Δελφίνου εμβαδού 98,55 τ.μ. περίπου, πλέον του περιβάλλοντος χώρου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (αναψυκτήριο – ταβέρνα) για...