Αντιδήμαρχοι

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Σκληβανιώτη 8, Τηλ. 22313-51078, Email eargyropo@gmail.com, Email e.argyropoulou@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Τουρισμού - Απασχόλησης και της μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευθύνη του τμήματος Τουρισμού και Απασχόλησης που υπάγεται στη Διεύθυνση Πολιτισμού – Τουρισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ.

Τις αρμοδιότητες της, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Δημοσίων Σχέσεων, κα Σόλια Ειρήνη του Ιωάννη.

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Κραββαρίτη 3, Τηλ. 22313-51523, Τηλ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ: 2231351519, Email g.zisimos@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Τοπικής Ανάπτυξης και του μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης και των αντίστοιχων υποκείμενων οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης, πλην του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου, καθώς και του μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων όπως και του Δημοτικού Κυνοκομείου, που υπάγονται στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ.

Τις αρμοδιότητες του, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου, κος Κερπινιώτης Κωνσταντίνος του Νικολάου.

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού - 2ος όροφος, Τηλ. 22313-51093, Email kerpis_k@hotmail.com, Email kkerpiniotis@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος, και του μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και των αντίστοιχων υποκείμενων οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης, πλην του Τμήματος Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων και του Δημοτικού Κυνοκομείου, καθώς και του μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου, που υπάγεται στη Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Τοπικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ.

Τις αρμοδιότητες του, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τοπικής Ανάπτυξης, κος Ζήσιμος Γεώργιος του Βασιλείου.

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού - 1ος όροφος, Τηλ. 22313-51010, Τηλ. 22313-51000, Email kyritsisdimitris@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Ανθρώπινου Δυναμικού και Εξυπηρέτησης Πολιτών και του μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών και των αντίστοιχων υποκείμενων οργανικών μονάδων των ανωτέρω διευθύνσεων, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ.

Τις αρμοδιότητες του, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, κος Ρούλιας Ιωάννης του Γεωργίου.

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Κραββαρίτη 3, Τηλ. 22313-51597, Email matsoukaeva@gmail.com, Email e.matsouka@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Δημοτικής Αστυνομίας - Κοινοχρήστων χώρων και της μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας και των αντίστοιχων υποκείμενων οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ. Επίσης την κατά τόπο αρμοδιότητα της υπευθύνου για την Δημοτική Ενότητα Λιανοκλαδίου.

Τις αρμοδιότητες της, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, κος Τζουβάρας Αχιλλεύς του Χρήστου.

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού - 1ος όροφος, Τηλ. 22313-51580, Τηλ. 6949613459, Email pparxaridis@hotmail.gr, Email p.parxaridis@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης και του μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Αθλητισμού και των αντίστοιχων υποκείμενων οργανικών μονάδων της ανωτέρω διεύθυνσης πλην του Τμήματος Εκδηλώσεων και Προγραμμάτων Αθλητισμού, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ.

Τις αρμοδιότητες του, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ανθρώπινου Δυναμικού και Εξυπηρέτησης Πολιτών, κος Κυρίτσης Δημήτριος του Ηλία.

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, Τηλ. 22313-51500, Email Glpontikas@yahoo.com, Email glpontikas@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Σχεδιασμού - Οργάνωσης - Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και αναπληρωτή Δημάρχου και του μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και των αντίστοιχων υποκείμενων οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ.

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού - 1ος όροφος, Τηλ. 22313-51015, Email iroulias1@gmail.com, Email iroulias@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Οικονομικών Υπηρεσιών και του μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων υποκείμενων οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ.

Τις αρμοδιότητες του, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Ανθρώπινου Δυναμικού και Εξυπηρέτησης Πολιτών, κος Κυρίτσης Δημήτριος του Ηλία.

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Σκληβανιώτη 8, Τηλ. 22313-51077, Email soliaeir@gmail.com, Email e.solia@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Πολιτισμού και Δημοσίων Σχέσεων και της μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευθύνη του Τμήματος Πολιτισμού που υπάγεται στη Διεύθυνση Πολιτισμού – Τουρισμού σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ.

Τις αρμοδιότητες της, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, κα Αργυροπούλου Ευθυμία του Ιωάννη.

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού - 2ος όροφος, Τηλ. 22313-51564, Email kstayrog@otenet.gr, Email k.stavrog@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας και του μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων και των αντίστοιχων υποκείμενων οργανικών μονάδων της ανωτέρω Διεύθυνσης, καθώς και του Τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ.

Τις αρμοδιότητες του, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Σχεδιασμού - Οργάνωσης - Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κος Ποντίκας Γεώργιος του Λάμπρου.

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Κραββαρίτη 3, Τηλ. 22313-51529, Email axiltzouvaras@gmail.com, Email a.tzouvaras@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Πολιτικής Προστασίας και του μεταβιβάζουμε την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τον ισχύοντα ΟΕΥ.

Τις αρμοδιότητες του, σε περίπτωση που απουσιάζει ή κωλύεται, ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας, κος Σταυρογιάννης Κωνσταντίνος του Χρήστου.

 

Αποφάσεις ορισμού

Σχετικά αρχεία
Αρχείο