Αντιδήμαρχοι

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 1ος όροφος, Τηλ. 22313 51010, Τηλ. 22313 51000, Email panfosk@otenet.gr, Email foskolos@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Διοίκησης, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Κατάρτισης, Ληξιαρχείου και Δημοτικής Κατάστασης, Διοικητικής Υποστήριξης και Εσωτερικού Ελέγχου του Δήμου, Οικονομικών, Εμπορίου, Επιχειρηματικότητας και Δημοτικής Αστυνομίας.

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 2ος όροφος, Τηλ. 22313 51089, Email besledi@yahoo.com, Email dimitrisbeslemes@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Νέων Τεχνικών Έργων Υποδομών, Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Βιώσιμης Κινητικότητας, Φυσικών Πόρων, αξιοποίησης δημοτικής περιουσίας και Δημοτικής Ενότητας Γοργοποτάμου.

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 1ος όροφος, Τηλ. 22313 51007, Email dimitristzouflas@yahoo.gr, Email dimitristzouflas@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Εργων Συντήρησης Υποδομών, Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Οργάνωσης και Εθελοντισμού.

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 1ος όροφος, Τηλ. 22313 51000, Τηλ. 22313 51015, Email kostasmoustakas9@gmail.com, Email k.moustakas@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Απορριμμάτων, συντήρησης πρασίνου και σχεδιασμού περιβαλλοντικών δράσεων, υπευθύνου Δημοτικών Κοιμητηρίων.

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, 2ος όροφος, Τηλ. 22313-51002, Email zografospota@gmail.com, Email g.zografos@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Τουριστικής Ανάπτυξης, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, και Υπεύθυνος για την Δημοτική Ενότητα Παύλιανης.

Επικοινωνία:  
Email kwstas0278@yahoo.gr, Email kostasxefl@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Εποπτείας και διαχείρισης των Κοινοτήτων του Δήμου Λαμιέων, υπευθύνου για την Δημοτική Ενότητα Υπάτης.

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού, 2ος όροφος, Τηλ. 22313 51093, Email dimitrisrizos@icloud.com, Email dimitrisrizos@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Πόλης και Εξυπηρέτησης Πολιτών, Τοπικής Ανάπτυξης, εφαρμογής πολιτικών Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Λειτουργίας λαϊκών αγορών.

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού, 1ος όροφος, Τηλ. 22313 51012, Email anasta_kon@windowslive.com, Email anastasiouk@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Ενέργειας, Ψηφιακής Μετάβασης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, φυσικών καταστροφών στη Δημοτική Ενότητα Λειανοκλαδίου και με την κατά τόπο αρμοδιότητα του υπευθύνου για την Δημοτική Ενότητα Λειανοκλαδίου.

Επικοινωνία:  
Διεύθυνση Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού 2ος όροφος, Τηλ. 22313-51002, Email giorgos.paliouras1976@yahoo.gr, Email g.paliouras@lamia-city.gr
Αρμοδιότητες:

Σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης του προγράμματος LEADER 2023-2027 για το Δήμο Λαμιέων και Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας.