Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Ν.Π.Ι.Δ.

Διεύθυνση
Φλέμινγκ και Ερυθρού Σταυρού
Τηλέφωνο
22313-51066
22313-51019