Τμήμα Πολιτικής Προστασίας

Διεύθυνση
Κραββαρίτου 3
Τηλέφωνο
22313-51599
22313-51598
Email
civilprotection@lamia-city.gr