Τα νέα μας | Νέα - Ανακοινώσεις

Προβολή 1 - 10 από 218

Συλλυπητήριο ψήφισμα και απόδοση τιμών του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων για το θάνατο του Αντιδημάρχου Λαμιέων Αθανασίου Αργύρη

Υποβλήθηκε από news_admin στις Δευ, 24/01/2022 - 10:28

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαμιέων, με αφορμή τον θάνατο του Αντιδημάρχου Λαμιέων Αθανασίου Αργύρη, μετά από πρόταση του Δημάρχου Ευθυμίου Καραΐσκου, συνήλθε σήμερα, σε κατεπείγουσα, δια περιφοράς συνεδρίαση, με θέμα «Συλλυπητήριο ψήφισμα και απόδοση τιμών του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων, για το θάνατο...

Αναβάθμιση εφαρμογών Οικονομικής Υπηρεσίας

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Παρ, 21/01/2022 - 10:22

Την Παρασκευή 21/01/2022 λόγω αναβάθμισης των εφαρμογών, η Οικονομική και Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου θα παραμείνουν κλειστές από τις 13:00 μέχρι το τέλος του ωραρίου.

Συνοπτική Οικονομική Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Δήμου Λαμιέων για το οικονομικό έτος 2022

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Τρί, 04/01/2022 - 09:09

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010. Η παρούσα κατάσταση ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 167/2021 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: ΨΠΝΥΩΛΚ-7ΨΔ) και επικυρώθηκε με την αριθ. 1187/03-01-2022 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: 995ΝΟΡ10-1ΗΕ).

Απόφαση Δημάρχου Λαμιέων

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Τετ, 29/12/2021 - 09:24

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Εξουσιοδοτούμε τους κάτωθι υπαλλήλους του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης για την έκδοση ηλεκτρονικού ακριβές αντιγράφου εκ του πρωτότυπου ηλεκτρονικού δη- μοσίου εγγράφου με τα στοιχεία της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4727/2020, καθώς και για την επικύρωση της εκτύπωσης των...

Ανακοίνωση της υπ. αριθμ. ΣΜΕ 1/2021 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Τρί, 28/12/2021 - 09:30

Ανακοίνωση της υπ. αριθμ. ΣΜΕ 1/2021 για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου στο πλαίσιο του Ε.Π. Στερεά Ελλάδα 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας (10) - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - ΕΚΤ Συγχρηματοδοτούμενος από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο Τίτλος Πράξης: Κέντρο...

Αναβάθμιση εφαρμογών Οικονομικής Υπηρεσίας

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Παρ, 10/12/2021 - 13:13

Τη Δευτέρα 13/12/2021 λόγω αναβάθμισης των εφαρμογών, η Οικονομική και Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου θα παραμείνουν κλειστές από τις 12:00 μέχρι το τέλος του ωραρίου.