Λυκοτσέτα-Ντζιαβού Γεωργία του Γεωργίου

Επίθετο
Λυκοτσέτα-Ντζιαβού
Όνομα
Γεωργία
Όνομα πατέρα
Γεωργίου

Στοιχεία εκλογής

Στοιχεία εκλογής
Περίοδος
2010-2014
Συνδυασμός
Νέα Λαμία - Κοτρωνιάς
Αριθμός ψήφων
502 ψήφοι

Συμβούλια/Επιτροπές

Συμβούλια/Επιτροπές
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Αρμοδιότητες
  • Στην οποία αναθέτουμε χωρίς αμοιβή και μεταβιβάζουμε σ’ αυτήν,  την άσκηση των αρμοδιοτήτων για  την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο των υπηρεσιών Πρόνοιας του Δήμου και
  • Να υπογράφει όλα τα έγγραφα και τις εντολές που έχουν σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της και να εκδίδει τις αντίστοιχες με αυτές πράξεις.
Συμβούλιο/Επιτροπή
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Επιτροπή Ισότητας των Φύλων
Ιδιότητα
Πρόεδρος
Περίοδος
έως