Ρουποτιά - Σκαμαγκούλη Ευμορφία (Μόρφω) του Γεωργίου

Επίθετο
Ρουποτιά - Σκαμαγκούλη
Όνομα
Ευμορφία (Μόρφω)
Όνομα πατέρα
Γεωργίου

Στοιχεία επικοινωνίας

Email
roupotiamorfo@gmail.com

Στοιχεία εκλογής

Στοιχεία εκλογής
Περίοδος
2024-2029
Συνδυασμός
Λαμία Περήφανη Πόλη
Αριθμός ψήφων
940 ψήφοι
Περίοδος
2019-2023
Συνδυασμός
Λαμία Περήφανη Πόλη - Καραΐσκος
Αριθμός ψήφων
1055 ψήφοι

Συμβούλια/Επιτροπές

Συμβούλια/Επιτροπές
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Δημοτικός σύμβουλος
Περίοδος
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Εντεταλμένος σύμβουλος
Περίοδος
έως
Αρμοδιότητες

Τομείς ευθύνης και αρμοδιοτήτων:

Α. Την εποπτεία και ευθύνη της λειτουργίας του Τμήματος Πολιτισμού [άρθρο 23.1] της Διεύθυνσης Πολιτισμού-Τουρισμού και την ευθύνη λειτουργίας της Δημοτικής Πινακοθήκης «Αλέκος Κοντόπουλος», των Πνευματικών Κέντρων και των Μουσείων.

Β! Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων του πολιτισμού, στον οποίο περιλαμβάνονται ιδίως τα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση στ του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, πλην των αναφερόμενων σε Θέματα αθλητισμού και αρμοδιότητα προγραμματισμού και τέλεσης των πολιτιστικών και εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου. Τη χορήγηση της χρήσης - διάθεσης των αιθουσών και χώρων πολιτισμού του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.

Γ!. Την εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού, την προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο.

Δ!. Να καθοδηγεί, να εποπτεύει και να συντονίζει τις δράσεις και ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιακών μονάδων που αφορούν τις Τέχνες και τον Πολιτισμό και συγκεκριμένα:

  • Τις τέχνες κάθε μορφής και είδους, τον πολιτισμό, τα γράμματα, τη μουσική και την ιστορία,
  • τη μελέτη και εφαρμογή πολιτικών για ανάδειξη και προστασία πολιτιστικών αγαθών και σύγχρονων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο,
  • τη μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων,
  • τη δημιουργία και υποστήριξη πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, βιβλιοθηκών, πινακοθηκών, ταινιοθηκών, μουσικών σχημάτων κάθε είδους, σχολών διδασκαλίας μουσικής, σχολών χορού, Θεάτρου, κινηματογράφου, ζωγραφικής, γλυπτικής,
  • την προστασία και ανάδειξη μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της πόλης,
  • κάθε φύσεως δραστηριότητες στους τομείς των τεχνών, της λογοτεχνίας, των μνημείων, των βιβλιοθηκών, των πινακοθηκών και των εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα,
  • τη διοργάνωση συναυλιών, Θεατρικών παραστάσεων, εκθέσεων έργων τέχνης και άλλων πολιτιστικών, πνευματικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων ή τη συμμετοχή του Δήμου σε παρόμοιες εκδηλώσεις,

ΙΙ! Στην ανωτέρω ορισθείσα Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλο, μεταβιβάζουμε και την άσκηση των εξής αρμοδιοτήτων: 1/ Να υπογράφει όλες τις αποφάσεις ή άλλα έγγραφα, που εκδίδονται κατ' ενάσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων της καθώς και όλα τα έγγραφα αλληλογραφίας προς πάσης φύσεως φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, εφόσον αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς της. 2/ Να εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Δήμου τα Θέματα των αρμοδιοτήτων που αναφέρονται παραπάνω και να αναλαμβάνει την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων. 3/ Να υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος για ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο των παραπάνω καθ' ύλην αρμοδιοτήτων της, εξαιρουμένων όσων συνάπτονται για την υπαγωγή σε χρηματοδοτούμενα ευρωπαϊκά προγράμματα.

 

Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Γραμματέας
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Οικονομική Επιτροπή
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Συμβούλιο/Επιτροπή
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Ιδιότητα
Αναπλ. μέλος
Περίοδος
έως