Ζήσιμος Γεώργιος του Βασιλείου

Επίθετο
Ζήσιμος
Όνομα
Γεώργιος
Όνομα πατέρα
Βασιλείου

Στοιχεία εκλογής

Στοιχεία εκλογής
Περίοδος
2019-2023
Συνδυασμός
Πρόταση Ευθύνης - Σταυρογιάννης
Αριθμός ψήφων
1232 ψήφοι
Περίοδος
2014-2019
Συνδυασμός
Πρόταση Ευθύνης - Σταυρογιάννης
Αριθμός ψήφων
1105 ψήφοι

Συμβούλια/Επιτροπές

Συμβούλια/Επιτροπές
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Δημοτικός σύμβουλος
Περίοδος
Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως
Αρμοδιότητες

Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση ζ΄ του ν. 3463/06, όπως ισχύει.

Συμβούλιο/Επιτροπή
Δημοτικό Συμβούλιο
Ιδιότητα
Αντιδήμαρχος
Περίοδος
έως
Αρμοδιότητες
  • Την ευθύνη της διάθεσης του στόλου των οχημάτων και των τεχνικών μέσων του δήμου,
  • την ευθύνη της συντήρησης και επισκευής οχημάτων, μηχανημάτων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού,
  • την ευθύνη εκτέλεσης των απαιτούμενων τεχνικών παρεμβάσεων και δράσεων σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου,
  • την ευθύνη συντήρησης και επέκτασης της αγροτικής οδοποιίας, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο για την αγροτική ανάπτυξη Αντιδήμαρχο,
  • την ευθύνη εδαφοκάλυψης του Χ.Υ.Τ.Α.,
  • την ευθύνη της συντήρησης των Κοιμητηρίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, εκτός της Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων,
  • Το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 75 περίπτωση ζ΄ του ν. 3463/06, όπως ισχύει.
  • την υπογραφή όλων των εγγράφων και των εντολών που έχουν σχέση με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του και την έκδοση των αντίστοιχων με αυτές πράξεων.
Συμβούλιο/Επιτροπή
Εκτελεστική Επιτροπή
Ιδιότητα
Μέλος
Περίοδος
έως