Αρχαιολογικά χώροι

Αρχαίος Ναός

Η Παύλιανη, ως τοποθεσία, είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Κοντά στο σημερινό χωριό και σε 1.800 υψόμετρο υπάρχουν τα ερείπια από τον αρχαίο Ναό, που ήταν αφιερωμένος στο μυθικό ήρωα Ηρακλή. Πρόκειται για τον τόπο, όπου λυτρώθηκε ο Ηρακλής από τον τυραννικό χιτώνα της Δηιάνειρας πάνω στην πυρά και...

Τρίκλιτη Βασιλική στα Βαρκά Υπάτης

Στη θέση «Βαρκά» των Λουτρών Υπάτης εντοπίστηκαν και ανασκάφτηκαν κατά διαστήματα από το 1968 ως το 1973 τα ερείπια μιας τρίκλιτης βασιλικής και ενός κοσμικού κτιρίου, που χαρακτηρίστηκε ως λουτρό. Ο αρχαιολογικός χώρος προς το παρόν δεν είναι διαμορφωμένος, ώστε να καταστεί επισκέψιμος αλλά τα...

Προϊστορικός Οικισμός Λειανοκλαδίου

Από τις ανασκαφές, που πραγματοποιήθηκαν το 1909 στη θέση Παλαιόμυλος στην περιοχή του Λειανοκλαδίου αποδείχθηκε, ότι ο Φθιωτικός χώρος κατοικείται από την 6η π.Χ χιλιετηρίδα. Κατά την Νεολιθική Εποχή (6000 – 2800 π.Χ.) τα ανθρωπολογικά δεδομένα των ανασκαφών μαρτυρούν την αξιόλογη ακμή του...