Διαύγεια: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Λαμιέων

«Αίτηση υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ.ΥΠ.Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 15/2022 με Αριθμ. Πρωτ. 1198064/07-12-2022 (ΑΔΑ : Ψ2ΜΞ4691Ω2-9Χ5) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 10.000…

3 ημέρες 20 ώρες ago
Θέμα: «Αίτηση υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ.ΥΠ.Α. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Νο 15/2022 με Αριθμ. Πρωτ. 1198064/07-12-2022 (ΑΔΑ : Ψ2ΜΞ4691Ω2-9Χ5) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 10.000 ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ».
Ημ/νια: 03/02/2023 10:33:13
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 96ΖΘΟΕΦΖ-ΟΨΜ
No Reply

Απόφαση επί αιτήματος Εμμανουήλ Γέμελου για το μίσθιο του Δημοτικού ακινήτου-«Αναψυκτήριου Πλ. Αγ. Αθανασίου».

3 ημέρες 20 ώρες ago
Θέμα: Απόφαση επί αιτήματος Εμμανουήλ Γέμελου για το μίσθιο του Δημοτικού ακινήτου-«Αναψυκτήριου Πλ. Αγ. Αθανασίου».
Ημ/νια: 03/02/2023 10:36:31
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 97ΜΣΟΕΦΖ-Σ01
No Reply

Απόφαση απευθείας ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων για τα Εικαστικά Εργαστήρια του Δήμου Λαμιέων Κ.Α.Ε 15.6612.0002.

4 ημέρες 20 ώρες ago
Θέμα: Απόφαση απευθείας ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων για τα Εικαστικά Εργαστήρια του Δήμου Λαμιέων Κ.Α.Ε 15.6612.0002.
Ημ/νια: 01/02/2023 11:11:03
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 99ΔΑΟΕΦΖ-ΨΡΟ
No Reply

Απόφαση Απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μερίδων πρόχειρου γεύματος Catering για το πρόγραμμα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» Περιόδου 2022-2023 ΕΣΠΑ 2021-2027 για τη δομή Κ.Δ.Α.Π.ΜΕ.Α. ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΕΩΝ Κ.Α.Ε. 00…

4 ημέρες 20 ώρες ago
Θέμα: Απόφαση Απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μερίδων πρόχειρου γεύματος Catering για το πρόγραμμα «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» Περιόδου 2022-2023 ΕΣΠΑ 2021-2027 για τη δομή Κ.Δ.Α.Π.ΜΕ.Α. ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΕΩΝ Κ.Α.Ε. 00.6495
Ημ/νια: 01/02/2023 11:15:28
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 63Δ9ΟΕΦΖ-9Ο1
No Reply

Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 - 2020 συνολικού ποσού 6.782,52 ευρώ για το έργο/α: 2017ΕΠ05610041

6 ημέρες 4 ώρες ago
Θέμα: Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 - 2020 συνολικού ποσού 6.782,52 ευρώ για το έργο/α: 2017ΕΠ05610041
Ημ/νια: 31/01/2023 13:12:06
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛ4ΖΟΕΦΖ-Α16
No Reply

Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 - 2020 συνολικού ποσού 4.000,00 ευρώ για το έργο/α: 2021ΕΠ05610010

6 ημέρες 4 ώρες ago
Θέμα: Εκκαθάριση - εντολή πληρωμής της ΣΑ ΕΠ0561 με τίτλο Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 - 2020 συνολικού ποσού 4.000,00 ευρώ για το έργο/α: 2021ΕΠ05610010
Ημ/νια: 31/01/2023 13:15:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 60ΙΥΟΕΦΖ-ΧΩΠ
No Reply

Απόφαση Απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαμίας τη δικάσιμο της 02/02/2023 προς αντίκρουση της από 24-11-2022 αγωγής του Ευαγγέλου Καρανάσιου του Γεωργίου».

1 εβδομάδα ago
Θέμα: Απόφαση Απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Σύνταξη και κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαμίας τη δικάσιμο της 02/02/2023 προς αντίκρουση της από 24-11-2022 αγωγής του Ευαγγέλου Καρανάσιου του Γεωργίου».
Ημ/νια: 30/01/2023 09:49:28
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΜΡΓΟΕΦΖ-ΘΓΜ
No Reply
Checked
20 ώρες 15 λεπτά πριν
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Κατηγορία συλλέκτη ροής
Νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις
Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δ. Λαμιέων