Διαύγεια: Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΒΛΑΒΩΝ

23 ώρες 16 λεπτά ago
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΒΛΑΒΩΝ
Ημ/νια: 29/06/2022 13:23:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Ρ5ΟΡΓΦ-ΚΩΥ
No Reply

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

23 ώρες 16 λεπτά ago
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
Ημ/νια: 29/06/2022 13:27:07
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Κ4ΩΟΡΓΦ-ΙΓΗ
No Reply

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΒΛΑΒΩΝ

23 ώρες 16 λεπτά ago
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΒΛΑΒΩΝ
Ημ/νια: 29/06/2022 13:31:35
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΚΕΟΡΓΦ-67Υ
No Reply

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΒΛΑΒΩΝ

23 ώρες 16 λεπτά ago
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΒΛΑΒΩΝ
Ημ/νια: 29/06/2022 13:35:30
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΚΩΟΡΓΦ-2ΧΑ
No Reply

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ

23 ώρες 16 λεπτά ago
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ
Ημ/νια: 29/06/2022 13:39:47
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔ8ΗΟΡΓΦ-7ΑΕ
No Reply

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΒΛΑΒΩΝ

23 ώρες 16 λεπτά ago
Θέμα: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΒΛΑΒΩΝ
Ημ/νια: 29/06/2022 13:44:10
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ90ΜΟΡΓΦ-ΥΟΡ
No Reply

απόφαση ανάθεσης

23 ώρες 16 λεπτά ago
Θέμα: απόφαση ανάθεσης
Ημ/νια: 29/06/2022 13:56:54
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΛΠΟΡΓΦ-7ΛΥ
No Reply

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

23 ώρες 16 λεπτά ago
Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
Ημ/νια: 29/06/2022 14:01:03
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΥΨ6ΟΡΓΦ-1ΙΝ
No Reply

Έγκριση μελέτης και όρων ηλεκτρονικής διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση Υδροηλεκτρικού Γοργοποτάμου».

2 ημέρες 7 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση μελέτης και όρων ηλεκτρονικής διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : «Αποκατάσταση Υδροηλεκτρικού Γοργοποτάμου».
Ημ/νια: 27/06/2022 13:32:24
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ4ΝΟΡΓΦ-Τ4Κ
No Reply

Έγκριση τευχών και φακέλων δημόσιας σύμβασης μελέτης και έγκριση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης στην πρόσκληση 91/26-10-2021 – 1η τροποπ. 91/24-3-2022 της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας για τις μελέτες : α. ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ…

2 ημέρες 7 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση τευχών και φακέλων δημόσιας σύμβασης μελέτης και έγκριση υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης στην πρόσκληση 91/26-10-2021 – 1η τροποπ. 91/24-3-2022 της ΕΥΔΕΠ Στερεάς Ελλάδας για τις μελέτες : α. ΜΕΛΕΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΤΗΣ β. ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΑΜΙΑΣ.
Ημ/νια: 27/06/2022 13:33:50
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ3ΗΟΡΓΦ-ΧΘΠ
No Reply

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγός μεταφοράς Φραντζή» του αναδόχου «ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

2 ημέρες 7 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και αγωγός μεταφοράς Φραντζή» του αναδόχου «ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»
Ημ/νια: 27/06/2022 13:35:08
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Ε24ΟΡΓΦ-ΜΨΦ
No Reply

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο : «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλελέγχου – τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών περιοχών Σπερχειάδας – Μακρακώμης και Υπάτης».

2 ημέρες 7 ώρες ago
Θέμα: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της σύμβασης με τίτλο : «Προμήθεια εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλελέγχου – τηλεχειρισμού και ελέγχου διαρροών περιοχών Σπερχειάδας – Μακρακώμης και Υπάτης».
Ημ/νια: 27/06/2022 13:36:28
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΦΥ9ΟΡΓΦ-Υ4Τ
No Reply

Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών – αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανάθεση εκτέλεσης για την υπηρεσία «ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΟΥΣΙΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ…

2 ημέρες 7 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών – αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ανάθεση εκτέλεσης για την υπηρεσία «ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΟΥΣΙΩΝ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΛΥΟΣ».
Ημ/νια: 27/06/2022 13:38:21
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω56ΟΡΓΦ-Ι5Α
No Reply

Έγκριση απόσπασης του Αντωνίου Βασιλακάκου, Δ.Ε. Τεχνίτη Υδραυλικών - Θερμοϋδραυλικών από την Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων».

2 ημέρες 7 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση απόσπασης του Αντωνίου Βασιλακάκου, Δ.Ε. Τεχνίτη Υδραυλικών - Θερμοϋδραυλικών από την Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων».
Ημ/νια: 27/06/2022 13:39:27
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 97ΦΨΟΡΓΦ-ΛΗ9
No Reply

Έγκριση Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης για το έργο : «Αντικατάσταση τμημάτων εξωτερικών υδραγωγείων Δήμου Λαμιέων» στην Πρόσκληση 4840/05-05-2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Έργα Ύδρευσης.

2 ημέρες 7 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης για το έργο : «Αντικατάσταση τμημάτων εξωτερικών υδραγωγείων Δήμου Λαμιέων» στην Πρόσκληση 4840/05-05-2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Έργα Ύδρευσης.
Ημ/νια: 27/06/2022 13:40:38
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΜ2ΟΡΓΦ-Η9Β
No Reply

Χορήγηση ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση σε δικαστήρια.

2 ημέρες 7 ώρες ago
Θέμα: Χορήγηση ειδικής εντολής και πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση σε δικαστήρια.
Ημ/νια: 27/06/2022 13:42:41
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΡΠ23ΟΡΓΦ-5ΗΞ
No Reply

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

2 ημέρες 7 ώρες ago
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 27/06/2022 13:47:42
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ5ΕΟΡΓΦ-7ΓΤ
No Reply

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

2 ημέρες 7 ώρες ago
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 27/06/2022 14:02:28
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Θ7ΟΡΓΦ-30Χ
No Reply
Checked
23 ώρες 16 λεπτά πριν
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Κατηγορία συλλέκτη ροής
Νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις
Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια: Δ.Ε.Υ.Α.Λ.