Διαύγεια: Σχολική επιτροπή Α/βάθμιας εκπαίδευσης

Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων στα σχολεία

2 ημέρες 5 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων στα σχολεία
Ημ/νια: 12/02/2024 13:10:09
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑΘ0ΟΛΥΣ-70Ω
No Reply

Ορισμός διαχειριστών λογαριασμών, έκδοση χρεωστικής κάρτας και μηνιαίο όριο ανάληψης.

2 ημέρες 5 ώρες ago
Θέμα: Ορισμός διαχειριστών λογαριασμών, έκδοση χρεωστικής κάρτας και μηνιαίο όριο ανάληψης.
Ημ/νια: 15/02/2024 08:55:46
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9Ε6ΛΟΛΥΣ-3ΥΡ
No Reply

Μείωση μισθωμάτων σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2022-2023

1 εβδομάδα ago
Θέμα: Μείωση μισθωμάτων σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2022-2023
Ημ/νια: 17/01/2023 11:29:52
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΧΠ7ΟΛΥΣ-Ο4Δ
No Reply

Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων στα σχολεία

1 εβδομάδα ago
Θέμα: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων στα σχολεία
Ημ/νια: 13/02/2023 11:25:10
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΛΡΘΟΛΥΣ-ΠΥΓ
No Reply

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2022 Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκ/σης Δήμου Λαμιέων

1 εβδομάδα ago
Θέμα: Έγκριση απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους 2022 Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκ/σης Δήμου Λαμιέων
Ημ/νια: 19/09/2023 07:30:29
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΞΜΩΟΛΥΣ-1Ε6
No Reply

Τροποποίηση της αριθμ.5/2023 απόφασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκ/σης Δήμου Λαμιέων

1 εβδομάδα ago
Θέμα: Τροποποίηση της αριθμ.5/2023 απόφασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκ/σης Δήμου Λαμιέων
Ημ/νια: 19/09/2023 07:33:36
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 69ΓΧΟΛΥΣ-ΥΒΙ
No Reply

Ορισμός διαχειριστών λογαριασμών, έκδοση χρεωστικής κάρτας και μηνιαίο όριο ανάληψης

1 εβδομάδα ago
Θέμα: Ορισμός διαχειριστών λογαριασμών, έκδοση χρεωστικής κάρτας και μηνιαίο όριο ανάληψης
Ημ/νια: 10/10/2023 11:42:00
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 67ΛΞΟΛΥΣ-ΡΡ1
No Reply
Checked
21 ώρες 43 λεπτά πριν
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Κατηγορία συλλέκτη ροής
Σχολικές Επιτροπές
Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια: Σχολική επιτροπή Α/βάθμιας εκπαίδευσης