Διαύγεια: Σχολική επιτροπή Β/βάθμιας εκπαίδευσης

Τροποποίηση της αριθμ. 11/2022 απόφασης Σχολικής Επιτροπής

10 ώρες 12 λεπτά ago
Θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. 11/2022 απόφασης Σχολικής Επιτροπής
Ημ/νια: 05/12/2022 11:14:24
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 94ΡΤΟΕΦΘ-4ΑΦ
No Reply

Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων στα σχολεία

1ημέρα 10 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων στα σχολεία
Ημ/νια: 13/02/2023 11:23:17
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣΝΨΟΕΦΘ-ΓΟ6
No Reply

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκ/σης Δήμου Λαμιέων

3 ημέρες 2 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκ/σης Δήμου Λαμιέων
Ημ/νια: 19/09/2023 07:26:40
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚΔ5ΟΕΦΘ-Σ8Λ
No Reply

Ορισμός διαχειριστή λογαριασμού, έκδοση χρεωστικής κάρτας και μηνιαίο όριο ανάληψης

3 ημέρες 2 ώρες ago
Θέμα: Ορισμός διαχειριστή λογαριασμού, έκδοση χρεωστικής κάρτας και μηνιαίο όριο ανάληψης
Ημ/νια: 19/09/2023 12:19:36
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖ6ΛΟΕΦΘ-Π3Τ
No Reply

Ορισμός διαχειριστών λογαριασμών, έκδοση χρεωστικής κάρτας και μηνιαίο όριο ανάληψης

4 ημέρες 10 ώρες ago
Θέμα: Ορισμός διαχειριστών λογαριασμών, έκδοση χρεωστικής κάρτας και μηνιαίο όριο ανάληψης
Ημ/νια: 07/06/2023 09:22:15
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9ΩΠΦΟΕΦΘ-8Α5
No Reply

Ορισμός διαχειριστών λογαριασμών, έκδοση χρεωστικής κάρτας και μηνιαίο όριο ανάληψης

5 ημέρες 2 ώρες ago
Θέμα: Ορισμός διαχειριστών λογαριασμών, έκδοση χρεωστικής κάρτας και μηνιαίο όριο ανάληψης
Ημ/νια: 05/10/2022 07:17:20
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9ΚΑΟΕΦΘ-ΚΒΓ
No Reply

Μείωση μισθωμάτων σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2022-2023

5 ημέρες 2 ώρες ago
Θέμα: Μείωση μισθωμάτων σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2022-2023
Ημ/νια: 17/01/2023 11:28:36
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ8ΡΕΟΕΦΘ-ΜΒΖ
No Reply
Checked
2 ώρες 12 λεπτά πριν
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Κατηγορία συλλέκτη ροής
Σχολικές Επιτροπές
Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια: Σχολική επιτροπή Β/βάθμιας εκπαίδευσης