Διαύγεια: Σχολική επιτροπή Β/βάθμιας εκπαίδευσης

Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων στα σχολεία

1ημέρα 22 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων στα σχολεία
Ημ/νια: 25/02/2022 13:01:51
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 96ΚΝΟΕΦΘ-Ω0Ψ
No Reply

Παραχώρηση χώρου για την λειτουργία του ΚΕΠΕΑ Υπάτης (Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία)

1ημέρα 22 ώρες ago
Θέμα: Παραχώρηση χώρου για την λειτουργία του ΚΕΠΕΑ Υπάτης (Κέντρου Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία)
Ημ/νια: 31/05/2022 12:12:04
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΓ5ΥΟΕΦΘ-ΔΩ9
No Reply

Ανάκληση των αριθμ. 6/2022 (ΑΔΑ:6ΦΑΞΟΕΦΘ-Λ4Τ) &7/2022 (ΑΔΑ:ΨΖΩ6ΟΕΦΘ-4ΣΨ) αποφάσεων

2 ημέρες 22 ώρες ago
Θέμα: Ανάκληση των αριθμ. 6/2022 (ΑΔΑ:6ΦΑΞΟΕΦΘ-Λ4Τ) &7/2022 (ΑΔΑ:ΨΖΩ6ΟΕΦΘ-4ΣΨ) αποφάσεων
Ημ/νια: 01/09/2022 09:40:42
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 647ΣΟΕΦΘ-ΕΤΡ
No Reply

Ορισμός διαχειριστών λογαριασμών, έκδοση χρεωστικής κάρτας και μηνιαίο όριο ανάληψης

1 εβδομάδα ago
Θέμα: Ορισμός διαχειριστών λογαριασμών, έκδοση χρεωστικής κάρτας και μηνιαίο όριο ανάληψης
Ημ/νια: 05/10/2022 07:17:20
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: Ψ9ΚΑΟΕΦΘ-ΚΒΓ
No Reply
Checked
14 ώρες 10 λεπτά πριν
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Κατηγορία συλλέκτη ροής
Σχολικές Επιτροπές
Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια: Σχολική επιτροπή Β/βάθμιας εκπαίδευσης