Συλλέκτης

Τροποποίηση της αριθμ. 11/2022 απόφασης Σχολικής Επιτροπής

3 ημέρες 21 ώρες ago
Θέμα: Τροποποίηση της αριθμ. 11/2022 απόφασης Σχολικής Επιτροπής
Ημ/νια: 05/12/2022 11:14:24
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 94ΡΤΟΕΦΘ-4ΑΦ
No Reply

: Ορισμός διαχειριστών λογαριασμών, έκδοση χρεωστικής κάρτας και μηνιαίο όριο ανάληψης.

3 ημέρες 21 ώρες ago
Θέμα: : Ορισμός διαχειριστών λογαριασμών, έκδοση χρεωστικής κάρτας και μηνιαίο όριο ανάληψης.
Ημ/νια: 12/02/2024 12:57:59
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΡΩΜΟΟΕΦΘ-ΞΓΑ
No Reply

Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων στα σχολεία

3 ημέρες 21 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων στα σχολεία
Ημ/νια: 12/02/2024 13:00:44
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΡΒΙ9ΟΕΦΘ-3ΜΗ
No Reply

Καταβολή επιδικασθέντος κεφαλαίου σύμφωνα με το διατακτικό της υπ΄ αριθμ. 355 / 2023 Απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας

4 ημέρες 21 ώρες ago
Θέμα: Καταβολή επιδικασθέντος κεφαλαίου σύμφωνα με το διατακτικό της υπ΄ αριθμ. 355 / 2023 Απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας
Ημ/νια: 19/02/2024 12:18:42
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΜ1ΥΩΛΚ-Ν64
No Reply

Καταβολή επιδικασθέντων τόκων σύμφωνα με το διατακτικό της υπ΄ αριθμ. 355 / 2023 Απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας

4 ημέρες 21 ώρες ago
Θέμα: Καταβολή επιδικασθέντων τόκων σύμφωνα με το διατακτικό της υπ΄ αριθμ. 355 / 2023 Απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας
Ημ/νια: 19/02/2024 12:20:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΤ05ΩΛΚ-ΛΓΩ
No Reply

ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ -ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ - 1ο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

4 ημέρες 21 ώρες ago
Θέμα: ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ - ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ -ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ - 1ο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Ημ/νια: 19/02/2024 12:21:44
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΞ37ΩΛΚ-Β7Τ
No Reply