Διάφορες Επιτροπές

Δημοτική Επιτροπή Παιδείας

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος -
2 Τακτικό Μέλος -
3 Τακτικό Μέλος -
4 Τακτικό Μέλος -
5 Τακτικό Μέλος -
6 Τακτικό Μέλος -
7 Τακτικό Μέλος -
8 Αναπληρωματικό Μέλος, Πρόεδρος -
9 Αναπληρωματικό Μέλος -
10 Αναπληρωματικό Μέλος -
11 Αναπληρωματικό Μέλος -
12 Αναπληρωματικό Μέλος -
13 Αναπληρωματικό Μέλος -
14 Αναπληρωματικό Μέλος -

 

Επιτροπή Κυκλοφοριακού

ΑΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΗ
1 Πρόεδρος - -
2 Δημ.Σύμβ. - -
3 Δημ.Σύμβ. - -
4 Δημ.Σύμβ. Ο κατά περίπτωση Πρόεδρος της Κοινότητας που μεταφέρει απόφαση του οικείου οργάνου επί του θέματος
5 Φορέας - -
6 Φορέας - -
7 Φορέας - -
8 Φορέας - -
9 Φορέας - -
10 Φορέας - -
11 Φορέας - -
12 Φορέας - -
13 Φορέας - -
14 Δημότης - -
15 Δημότης - -

 

Επιτροπή Ονοματοθεσίας

ΑΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος -
2 Τακτικό Μέλος -
3 Τακτικό Μέλος -
4 Τακτικό Μέλος Ο κατά περίπτωση Πρόεδρος Κοινότητας
5 Τακτικό Μέλος, Γενικά Αρχεία Κράτους Διεύθυνση Συντονισμού Π.Υ. Τμήμα Γ.Α.Κ. Φθιώτιδας -
6 Τακτικό Μέλος, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας -
7 Τακτικό Μέλος, Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν.Φθιώτιδας -
8 Τακτικό Μέλος, Δημότης -
9 Τακτικό Μέλος, Δημότης -
10 Αναπληρωματικό Μέλος, Πρόεδρος -
11 Αναπληρωματικό Μέλος -
12 Αναπληρωματικό Μέλος -
13 Αναπληρωματικό Μέλος, Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π/θμιας Εκπ/σης Φθιώτιδας -
14 Αναπληρωματικό Μέλος, Σύνδεσμος Φιλολόγων Ν.Φθιώτιδας -
15 Αναπληρωματικό Μέλος, Δημότης -
16 Αναπληρωματικό Μέλος, Δημότης -

 

Επιτροπή Πολεοδομίας-Χωροταξίας

ΑΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος -
2 Τακτικό Μέλος -
3 Τακτικό Μέλος -
4 Τακτικό Μέλος Ο κατά περίπτωση Πρόεδρος Κοινότητας
5 Τακτικό Μέλος, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Στερεάς -
6 Τακτικό Μέλος, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών-Πανελλλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων -
7 Τακτικό Μέλος, Πανελλήνιος Σύλλογος Χημικών Μηχανικών -
8 Τακτικό Μέλος, Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΑ.Σ.Δ.ΜΗ.Π. -
9 Τακτικό Μέλος, Γεωπονικός Σύλλογος Ν.Φθιώτιδας-Ευρυτανίας -
10 Τακτικό Μέλος, Δημότης -
11 Τακτικό Μέλος, Δημότης -
12 Αναπληρωματικό Μέλος, Πρόεδρος -
13 Αναπληρωματικό Μέλος -
14 Αναπληρωματικό Μέλος -
15 Αναπληρωματικό Μέλος,Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Ανατολικής Στερεάς -
16 Αναπληρωματικό Μέλος, Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών-Πανελλλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων -
17 Αναπληρωματικό Μέλος, Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΑ.Σ.Δ.ΜΗ.Π. -
18 Αναπληρωματικό Μέλος,  Γεωπονικός Σύλλογος Ν.Φθιώτιδας-Ευρυτανίας -
19 Αναπληρωματικό Μέλος, Δημότης -
20 Αναπληρωματικό Μέλος, Δημότης -

 

Επιτροπή Προστασίας Δημόσιας Υγείας & Υγιεινής του Δήμου

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος -
2 Τακτικό Μέλος -
3 Τακτικό Μέλος -
4 Τακτικό Μέλος, Δημοτική Υπάλληλος της Δ/νσης Κοιν. Προστασίας & Αλληλεγγύης  -
5 Τακτικό Μέλος, Ιδιώτης Εμπειρογνώμονας στα θέματα της επιτροπής -
6 Τακτικό Μέλος,Ιδιώτης Εμπειρογνώμονας στα θέματα της επιτροπής -
7 Τακτικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας  -
8 Τακτικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας -
9 Τακτικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Κέντρου Υγείας Λαμίας -
10 Τακτικό Μέλος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων Νοσοκομείου Λαμίας -
11 Τακτικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λαμίας -
12 Αναπληρωματικό Μέλος, Πρόεδρος -
13 Αναπληρωματικό Μέλος -
14 Αναπληρωματικό Μέλος -
15 Αναπληρωματικό Μέλος, Δημοτική Υπάλληλος της Δ/νσης Κοιν. Προστασίας & Αλληλεγγύης -
16 Αναπληρωματικό Μέλος, Ιδιώτης Εμπειρογνώμονας στα θέματα της επιτροπής -
17 Αναπληρωματικό Μέλος, Ιδιώτης Εμπειρογνώμονας στα θέματα της επιτροπής -
18 Αναπληρωματικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας -
19 Αναπληρωματικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας -
20 Αναπληρωματικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Κέντρου Υγείας Λαμίας -
21 Αναπληρωματικό Μέλος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων Νοσοκομείου Λαμίας -
22 Αναπληρωματικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λαμίας -

 

Σχολική Εφορεία Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου-Γυμνασίου

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος -
2 Τακτικό Μέλος, Δημότης -
3 Αναπληρωματικό Μέλος -
4 Αναπληρωματικό Μέλος Δημότης -

 

Επιτροπή για Εγκατάσταση Προσώπων Εκδιδόμενων με Αμοιβή

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος -
2 Αναπληρωματικό Μέλος -

 

Επιτροπή «Κοσμητείας του Κοιμητηριακού Ναού Παναγίας Ξηριώτισσας»

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος -
2 Τακτικό Μέλος -
3 Τακτικό Μέλος -
4 Αναπληρωματικό Μέλος  -
5 Αναπληρωματικό Μέλος -
6 Αναπληρωματικό Μέλος -

 

Επιτροπή Αποσφράγισης Κιβωτιδίων(Παγκαριών) των Μη Ενοριακών Ναών των Κοιμητηρίων του Δήμου

Α/Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος -
2 Τακτικό Μέλος -
3 Αναπληρωματικό Μέλος -
4 Αναπληρωματικό Μέλος  -