Διακήρυξη Επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ»

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Παρ, 12/08/2022 - 13:39
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
32564
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αριθμός μελέτης
8/2022
Περιγραφή

Προμήθεια τροφίμων που θα καλύψουν τις ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Λαμιέων.
Η συγκεκριμένη προμήθεια αποτελείται από τα τμήματα 1.ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, 3.ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, 4.ΕΙΔΗ
ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ και 5.ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ όπως αυτά περιγράφονται στην αρ. 8/2022 μελέτη της Διεύθυνσης
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α). Για τα είδη του τμήματος 2.ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ της
2/2022 μελέτης η διαγωνιστική διαδικασία τελεσφόρησε με την ανάδειξη αναδόχου, ενώ απέβη άγονη αναφορικά
με τμήματα 1.ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, 3. ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, 4.ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ και 5.ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ
σύμφωνα με την αρ. 363/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΣΩΚΩΛΚ-ΧΔΖ).

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
Διακήρυξη Τρόφιμα Παιδικών.pdf 3.06 MB