Κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

Υποβλήθηκε από admin στις Παρ, 22/10/2021 - 11:42
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Αριθμός πρωτοκόλλου
43191
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Περιγραφή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την κατάρτιση Μητρώου Εργοληπτών (εταιρειών-φυσικών προσώπων) οχημάτων και μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις-παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Λαμιέων για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2024.

Ο Δήμαρχος Λαμιέων, προκειμένου να καταρτιστεί Μητρώο Εργοληπτών οχημάτων και μηχανημάτων έργων, που Θα επεμβαίνουν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πλημμύρες, χιονοπτώσεις - παγετό, κατολισθήσεις, πυρκαγιές και λοιπές φυσικές ή τεχνολογικές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Λαμιέων με τη διάθεση οχημάτων, μηχανημάτων έργου, όταν αυτό απαιτηθεί, καλεί όσους επιθυμούν να καταθέσουν στο Πρωτόκολλο του Δήμου Λαμιέων είτε ταχυδρομικά στην ταχ. διευθ. Φλέμιγκ και Ερυθρού Σταυρού 1, Τ.Κ. 351 32, τηλέφωνο 22313051043, είτε ηλεκτρονικά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@lamia-city.gr, μέχρι και την 15.11.2021, αίτηση συμμετοχής σε κλειστό φάκελο. Η αίτηση συμμετοχής θα απευθύνεται στο Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαμιέων και θα περιέχει την πλήρη επωνυμία, έδρα, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο, fax και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για περισσότερα διαβάστε στο παρακάτω αρχείο.

Σχετικά αρχεία