Πίνακας Επανάκαταξης ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 101

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Τετ, 27/01/2021 - 08:35
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
2902
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
ΑΔΑ: ΩΥ6ΗΩΛΚ-51Σ
Περιγραφή

Ανακοίνωση του πίνακα επανακατάταξης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την κήρυξη του Δήμου μας σε
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για την αντιμετώπιση
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών στον Δήμο Λαμιέων ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ –
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ με κωδικό θέσης 101

Σχετικά αρχεία