Πίνακας Επιλογής ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 105

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Παρ, 22/01/2021 - 13:28
Ημερομηνία προκήρυξης
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
2441
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αρ. Διαδ. Ανάρτησης (Α.Δ.Α.)
ΨΑΘ0ΩΛΚ-ΒΨ6
Περιγραφή

Ανακοίνωση του οριστικού πίνακα επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι οκτώ (8) μήνες από την κήρυξη του Δήμου μας σε
κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ήτοι μέχρι 19/05/2021, συνολικά είκοσι εννέα (29) ατόμων για
την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών στον Δήμο Λαμιέων στην ειδικότητα
ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ με κωδικό θέσης 105

Σχετικά αρχεία