ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Παρ, 15/12/2023 - 15:11
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
52585
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αριθμός μελέτης
01/2023
Περιγραφή

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου και φωτοαντιγραφικού χαρτιού απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
9 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf 1.61 MB