Βυζαντινά χρόνια

Κατά τη Βυζαντινή περίοδο ήταν αξιόλογο κέντρο δύναμης των Βυζαντινών και τρανή απόδειξη γι' αυτό, είναι η ύπαρξη του Βυζαντινού της κάστρου και των διάσπαρτων βυζαντινών μνημείων. Ο Ιουστινιανός ενδιαφέρθηκε για την οχύρωση του φρουρίου της, όπως αναφέρει ο Προκόπιος. Σε αυτή την περίοδο υπήρξε έδρα του Δουκάτου Νέων Πατρών, απ' όπου κυβερνήθηκε η Κεντρική Στερεά Ελλάδα και η Θσσαλία. Στο δεύτερο μισό του 9ου αι. η πόλη αναφέρεται στις πηγές με το νέο όνομα.

Τον 10ο μ.Χ. αι. η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει τη βουλγαρική απειλή. Το 995μ.Χ. απαλλάχθηκε από τις βουλγαρικές επιθέσεις  με την λαμπρή νίκη του Βασιλείου Β' Βουλγαροκτόνου στη μάχη του Σπερχειού ποταμού. Τα ράκη του βουλγαρικού στρατού τράπηκαν προς την περιοχή της Υπάτης και όταν βρέθηκαν κοντά στην πόλη, αναγκάστηκαν να παραδοθούν και σηκώνοντας τα χέρια φώναζαν < Βογο-μιλ > δηλαδή παραδινόμαστε, και απ' αυτό προήλθε η παραπάνω ονομασία στο χωριό Αργυροχώρι.