Η ιστορία & ο πολιτισμός της Υπάτης

Ένα κομμάτι της ιστορίας του λαού μας γεμάτο από γεγονότα μεγάλης ιστορικής σπουδαιότητας είναι και η ιστορία της Φθιώτιδας. Ιστορία γραμμένη με την ηθική δύναμη, την αρετή, την τόλμη και την παλικαριά των Φθιωτών. Ακριβό και ματωμένο κεφάλαιό της η ιστορία της Υπάτης.

Υπάτη, τα Ύπατα του Σταγειρίτη φιλόσοφου Αριστοτέλη, < Νέαι Πάτραι > των Βυζαντινών,  Πατρατζίκι της Τουρκοκρατίας και η Νιόπατρα του δημοτικού τραγουδιού, έχει πλούσια παράδοση ανδρείας και πνεύματος. Κάθε καπνισμένη γωνιά της διηγείται και μια ιστορία, "σε ελέγχει η πέτρα που κρατείς, και κλεί φωνή κι αυτή". Ο τόπος τούτος είναι φορτωμένος από μνήμες ιστορικές, που ρίχνουν βαριά την σκιά τους πάνω μας.

Ηρώων θρέπτειρ' εναρηφόρε ποτ' αγώνων 
σον κλέος εις τοιούσδ' άνδρας, έχεις ΥΠΑΤΑ.

ΥΠΑΤΗ ΚΑΙ ΠΕΛΑΣΓΟΙ

Οι ιστορικοί τίτλοι της Υπάτης είναι παλαιοί και σημαντικοί. Τα σχετικά με την κτίση και την παλαιά πόλη είναι άγνωστα. Πάντως το υψηλόν ( ύπατον) και το οχυρόν της θέσης της νωρίς θα τράβηξαν την προσοχή των πρώτων κατοίκων της Βορειοδυτικής περιοχής του Σπερχειού. Η Υπάτη έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Ελλάδας ακόμα και από τα πελασγικά χρόνια.

Τα Πελασγικά τείχη που βρέθηκαν στην ανατολική άκρη της Υπάτης, τα τείχη στη θέση < μάρμαρα> ευνοούν τις υποθέσεις αυτές. Η οχυρή ακρόπολη της Υπάτης ήταν ο χώρος όπου έλαβαν χώρα γεγονότα σημαντικά για την ιστορία της Ελλάδας. Η οχύρωσή της από πάντα ήταν φροντίδα και μέλημα και για τους Αινιάνες, για τους Ρωμαίους, για τους Βυζαντινούς, για τους Καταλανούς, για τους Τούρκους.