Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λαμιέων

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Λαμιέων συστάθηκε με την υπ’αριθμ. 83/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων η οποία εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 11599/2344/26−4−2011 απόφαση της ΓενικήςΓραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας– Στερεάς Ελλάδας (ΦΕΚ τ. Β’ 1190/9-6-2011).

Εικόνα
Εικόνα

H σύσταση της Κοινωφελούς Επιχείρησης προέκυψε με την συγχώνευση: α) της ΔΕΚΟΙΠΑΛ Δήμου Λαμιέων β) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Γοργοποτάμου και γ) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Υπάτης.

Σκοπός της Κοινωφελούς Επιχείρησης

Στους σκοπούς της Κοινωφελούς μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

 • Η ανάληψη δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την πολιτιστική ανάπτυξη και συγκεκριμένα:
 • Η οργάνωση των Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας.
 • Η διοργάνωση και διεξαγωγή Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Αθλητικών και λοιπών εκδηλώσεων.
 • Ανάπτυξη του Αθλητισμού.
 • Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, η διαχείριση του Περιβάλλοντος και η Αειφόρος Ανάπτυξη. Ειδικότερα:
 • Τοπική Δημοσιότητα
 • Τηλεπληροφοριακή Επικοινωνία.
 • Κέντρο ΄Ατυπης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Οι δραστηριότητες της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων, οι οποίες σχετίζονται με την εξυπηρέτηση των σκοπών της, όπως αυτοί αναλύθηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, είναι οι ακόλουθες :

 1. Υλοποίηση προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (Τέσσερεις Δομές: Α΄,Β΄,Γ΄και ΥΠΑΤΗΣ)
 2. Υλοποίηση προγράμματος «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ)
 3. Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Επτά Δομές)
 4. Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ-μεΑ)
 5. Λειτουργία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης EUROPE DIRECT
 6. Λειτουργία του Καινοτομικού Κέντρου Ιστορικής Ενημέρωσης Θερμοπυλών (Κ.Κ.Ι.Ε.Θ. – Μουσείο Θερμοπυλών)
 7. Λειτουργία Εικαστικών Εργαστηρίων

Δ.Σ. Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Λαμιέων :

ΑΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ Δ.Σ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 Τακτικό Μέλος, Πρόεδρος Καραΐσκος Ευθύμιος του Κωνσταντίνου
2 Τακτικό Μέλος, Αντιπρόεδρος Δημήτριος Τζούφλας του Κωνσταντίνου
3 Τακτικό Μέλος Ευμορφία Ρουποτιά-Σμαραγκούλη του Γεωργίου
4 Τακτικό Μέλος Παρασκευή Αργύρη του Ιωάννη
5 Τακτικό Μέλος, Δημότης Γεώργιος Τσάμπρας του Διονυσίου
6 Τακτικό Μέλος, Φορέας-Παννελήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Σπυρίδων Ρουμελιώτης του Κωνσταντίνου
7 Τακτικό Μέλος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων Ιουλία Αναγνωστοπούλου του Νικολάου
8 Αναπληρωματικό Μέλος, Πρόεδρος Αθανάσιος Αργύρης του Δημητρίου
9 Αναπληρωματικό Μέλος, Αντιπρόεδρος Κωνσταντίνος Κερπινιώτης του Νικολάου
10 Αναπληρωματικό Μέλος Δημήτριος Μπεσλεμές του Γεωργίου
11 Αναπληρωματικό Μέλος Τσακμάκης Δημήτριος του Χρήστου
12 Αναπληρωματικό Μέλος Ευαγγελία Κυμπή του Στυλιανού
13 Αναπληρωματικό Μέλος, Φορέας-Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Κωνσταντίνος Παπαρούπας του Παναγιώτη
14 Αναπληρωματικό Μέλος, Εκπρόσωπος Εργαζομένων Γεωργία Ζιαγγουβά του Ηλία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2231022322
Διεύθυνση: Λεωνίδου 11
Email: koinlam@otenet.gr

Σχετικά αρχεία
Αρχείο
Συνημμένο Μέγεθος
ΦΕΚ σύστασης 108.17 KB