Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια μικρών λεωφορείων για τη μεταφορά νηπίων

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Παρ, 08/07/2022 - 13:46
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
26481
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αριθμός μελέτης
11
Περιγραφή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ
τον με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016 ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια :

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΗΠΙΩΝ»

Προϋπολογισμού 198.400,00€ με Φ.Π.Α. 24%

ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5070038
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ (ΕΕΤΑΑ & ΑΑΕ)

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
12.1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΗΜΔΗΣ.pdf 11.9 MB