Διαγωνισμός

Ανοικτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης ανάπλασης των πλατειών Ελευθερίας, Λαού και Διάκου της πόλης της Λαμίας

Υποβλήθηκε από prallis στις Δευ, 19/07/2021 - 14:02
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Ο Δήμος Λαμιέων προκηρύσσει Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων Μελέτης υλοποίησης με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ 1. Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα αρχή – Διοργανώτρια Αρχή...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου , 2ου , 4ου, 8ου, 10ου , 13ου 14ου, 15ου , 27ου & του 30ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Παρ, 17/06/2022 - 08:51
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Μειοδοτική, φανερή προφορική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτων από το Δήμο Λαμιέων, για την στέγαση του 1ου , 2ου , 4ου, 8ου, 10ου , 13ου 14ου, 15ου , 27ου & του 30ου Νηπιαγωγείου Δήμου Λαμιέων και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Τρί, 12/04/2022 - 14:40
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Προμήθεια τροφίμων που θα καλύψουν τις ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Λαμιέων.

Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Λαμιέων και των Νομικών Προσώπων του

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Τετ, 16/03/2022 - 08:45
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Αφορά στην προμήθεια καυσίμων(αμόλυβδη 95 oκτανίων, πετρέλαιο κίνησης,Φυσικό Αέριο Κίνησης (CNG), Υγραέριο Κίνησης (LPG),πετρέλαιο θέρμανσης) και λιπαντικών, για την κάλυψη αναγκών κίνησης των οχημάτων, μηχανημάτων έργου, λοιπών μηχανημάτων και θέρμανσης κτιρίων του Δήμου Λαμιέων και των Νομικών...

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την υπηρεσία "Καθαρισμός κτιρίων Παιδικών Σταθμών και ΚΔΑΠ του Δήμου Λαμιέων"

Υποβλήθηκε από e.rapti στις Παρ, 04/03/2022 - 12:32
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών για τον καθαρισμό όλων των στεγασμένων και υπαίθριων χώρων κτιρίων όπου στεγάζονται παιδικοί σταθμοί και ΚΔΑΠ.

Αποκατάσταση - επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου οδού Αριστοτέλους στη Λαμία

Υποβλήθηκε από prallis στις Τρί, 01/02/2022 - 07:48
Ημερομηνία προκήρυξης

II.1) Τίτλος: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΣΤΗ ΛΑΜΙΑ» II.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45000000-7 II.3) Είδος σύμβασης: Έργα II.4) Σύντομη περιγραφή: Το έργο περιλαμβάνει εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης διατηρητέων κτιρίων στο κέντρο της Λαμίας με χρήση...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΗΠΙΩΝ

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Τρί, 07/12/2021 - 14:59
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τον με ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν.4412/2016 ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό για την προμήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΗΠΙΩΝ» Προϋπολογισμού 173.600,00€ με Φ.Π.Α. 24% ΠΡΑΞΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠΣ 5070038 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ...

Κατασκευή ραμπών και WC ΑΜΕΑ σε σχολικά κτίρια του Δήμου Λαμιέων

Υποβλήθηκε από prallis στις Δευ, 15/11/2021 - 07:57
Ημερομηνία προκήρυξης

I.3) Είδος της αναθέτουσας αρχής: Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης/ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Τμήμα IΙ : Αντικείμενο/Εύρος της σύμβασης II.1) Τίτλος: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ WC ΑΜΕΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» II.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV: 45000000-7 II.3) Είδος σύμβασης: Έργα II.4) Σύντομη περιγραφή: Η...

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Τρί, 09/11/2021 - 13:26
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου στεγάστρου στο ανοικτό κολυμβητήριο

Εκμίσθωση τριών (3) δημοτικών αγροτεμαχίων

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Τετ, 27/10/2021 - 11:21
Ημερομηνία προκήρυξης
έως

Ανακοινώνουμε ότι στις 11 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Λαμιέων επί της οδού Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού (1ος όροφος) και ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τριών (3) δημοτικών αγροτεμαχίων