Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού μέσω ΕΣΗΔΗΣ διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Εργασίες Συντήρησης & Επισκευής Μηχανογραφικού Εξοπλισμού»

Υποβλήθηκε από m.oikonomou στις Παρ, 22/09/2023 - 12:19
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
40277
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αριθμός μελέτης
13
Περιγραφή

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού μέσω ΕΣΗΔΗΣ διαγωνισμού για την υπηρεσία:

«Εργασίες Συντήρησης & Επισκευής Μηχανογραφικού Εξοπλισμού»

Εκτιμώμενη αξία:
Αξία: 148.800,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.)