Προμήθεια καυσίμων του Δήμου Λαμιέων και των Νομικών Προσώπων του

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Τετ, 16/03/2022 - 08:45
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
9841
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Αριθμός μελέτης
1
Περιγραφή

Αφορά στην προμήθεια καυσίμων(αμόλυβδη 95 oκτανίων, πετρέλαιο κίνησης,Φυσικό
Αέριο Κίνησης (CNG), Υγραέριο Κίνησης (LPG),πετρέλαιο θέρμανσης) και λιπαντικών, για την κάλυψη
αναγκών κίνησης των οχημάτων, μηχανημάτων έργου, λοιπών μηχανημάτων και θέρμανσης κτιρίων του
Δήμου Λαμιέων και των Νομικών Προσώπων του, για τα έτη 2022-2023.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
30. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΑ.pdf 2.88 MB