ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υλοποίηση προγράμματος για την συλλογή, μεταφορά και αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων, (τηγανέλαιων)

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Τρί, 18/06/2024 - 14:28
Ημερομηνία προκήρυξης
έως
Είδος προκήρυξης
Αριθμός πρωτοκόλλου
23165
Ημερομηνία πρωτοκόλλησης
Περιγραφή

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει σφραγισμένη προσφορά για την εγκατάσταση δικτύου είκοσι (20) κάδων συλλογής, μεταφοράς και αξιοποίησης των χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων, (τηγανέλαιων) στην επικράτειά του. Οι θέσεις των κάδων θα ορισθούν με σχετική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου. Ο Δήμος Λαμιέων διατηρεί το δικαίωμα για την εφαρμογή συμπληρωματικών παράλληλων δράσεων συλλογής χρησιμοποιημένων βρώσιμων λιπών και ελαίων (τηγανελαίων) σε μελλοντικό χρόνο.

Σχετικά αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
9ΟΩΙΩΛΚ-Μ1Φ.pdf 673.85 KB