Προσωρινός πίνακας μοριοδότησης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Υποβλήθηκε από i.syrakis στις Δευ, 08/08/2022 - 15:05
Είδος άρθρου

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι
Τον προσωρινό πίνακα μοριοδότησης για την πρόσληψη προσωπικού με
σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού
σχολικών μονάδων, ο οποίος αποτυπώνεται στο συνημμένο αρχείο με μορφή
εγγράφου .pdf και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος και στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του Δήμου.

Αρχεία
Συνημμένο Μέγεθος
9Ξ11ΩΛΚ-ΥΗ7.pdf 782.18 KB