Συλλέκτης

ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ&ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΥΑΛ ΣΤΙΣ Δ.Ε.ΥΠΑΤΗΣ&ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ

20 ώρες 1 λεπτό ago
Θέμα: ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ&ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΕΥΑΛ ΣΤΙΣ Δ.Ε.ΥΠΑΤΗΣ&ΛΕΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ
Ημ/νια: 23/02/2024 14:53:38
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9ΚΡΔΟΡΓΦ-957
No Reply

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ&ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ

20 ώρες 1 λεπτό ago
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΑΦΥΔΑΤΩΣΗΣ&ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΕΕΛ ΛΑΜΙΑΣ
Ημ/νια: 23/02/2024 15:00:53
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: Ρ3Ζ2ΟΡΓΦ-ΛΦ1
No Reply

ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.ΛΛΗΝΙΚΗ Α.E." ΓΙΑ ΤΟΝ 11/ 2023 (ΥΠΕΡ ΟΤΑ)

2 ημέρες 4 ώρες ago
Θέμα: ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ε.ΛΛΗΝΙΚΗ Α.E." ΓΙΑ ΤΟΝ 11/ 2023 (ΥΠΕΡ ΟΤΑ)
Ημ/νια: 21/02/2024 10:59:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΦΗΡΩΛΚ-ΛΔΗ
No Reply

Γνωμοδότηση για την άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της κ.ΠΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ του Βασιλείου.

2 ημέρες 4 ώρες ago
Θέμα: Γνωμοδότηση για την άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής ή μουσικών οργάνων καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της κ.ΠΑΣΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ του Βασιλείου.
Ημ/νια: 21/02/2024 12:57:51
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6190ΩΛΚ-Κ3Μ
No Reply

Κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολούνται για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»

2 ημέρες 4 ώρες ago
Θέμα: Κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176 Α΄) των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου που απασχολούνται για την υλοποίηση της Πράξης «ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»
Ημ/νια: 21/02/2024 14:41:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9ΥΕ6ΩΛΚ-3ΙΣ
No Reply

Ορισμός μελών της επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων, μεταφορικών μέσων κλπ, για το έτος 2024

2 ημέρες 4 ώρες ago
Θέμα: Ορισμός μελών της επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων, μεταφορικών μέσων κλπ, για το έτος 2024
Ημ/νια: 21/02/2024 22:22:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣ8ΓΩΛΚ-ΤΦΙ
No Reply

Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων στα σχολεία

2 ημέρες 4 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων στα σχολεία
Ημ/νια: 12/02/2024 13:10:09
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΑΘ0ΟΛΥΣ-70Ω
No Reply

Ορισμός διαχειριστών λογαριασμών, έκδοση χρεωστικής κάρτας και μηνιαίο όριο ανάληψης.

2 ημέρες 4 ώρες ago
Θέμα: Ορισμός διαχειριστών λογαριασμών, έκδοση χρεωστικής κάρτας και μηνιαίο όριο ανάληψης.
Ημ/νια: 15/02/2024 08:55:46
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9Ε6ΛΟΛΥΣ-3ΥΡ
No Reply

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ

2 ημέρες 4 ώρες ago
Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ
Ημ/νια: 21/02/2024 09:31:22
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 9Β0ΦΟΡΓΦ-2ΙΨ
No Reply

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

2 ημέρες 4 ώρες ago
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2024 12:13:10
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 6ΥΨ9ΟΡΓΦ-Ε73
No Reply

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

2 ημέρες 4 ώρες ago
Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Ημ/νια: 21/02/2024 12:40:51
Φορέας: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΛΑΜΙΑΣ
ΑΔΑ: 62ΚΦΟΡΓΦ-7ΡΥ
No Reply