Συλλέκτης

Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων στα σχολεία

3 ημέρες 2 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων στα σχολεία
Ημ/νια: 13/02/2023 11:23:17
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΣΝΨΟΕΦΘ-ΓΟ6
No Reply

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκ/σης Δήμου Λαμιέων

4 ημέρες 2 ώρες ago
Θέμα: Έγκριση απολογιστικών στοιχείων Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκ/σης Δήμου Λαμιέων
Ημ/νια: 19/09/2023 07:26:40
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΚΔ5ΟΕΦΘ-Σ8Λ
No Reply

Ορισμός διαχειριστή λογαριασμού, έκδοση χρεωστικής κάρτας και μηνιαίο όριο ανάληψης

4 ημέρες 2 ώρες ago
Θέμα: Ορισμός διαχειριστή λογαριασμού, έκδοση χρεωστικής κάρτας και μηνιαίο όριο ανάληψης
Ημ/νια: 19/09/2023 12:19:36
Φορέας: ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΩΖ6ΛΟΕΦΘ-Π3Τ
No Reply

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΚΗΗ 2711

5 ημέρες 2 ώρες ago
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ - ΚΗΗ 2711
Ημ/νια: 15/02/2024 10:27:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9ΛΙ4ΩΛΚ-ΑΞΝ
No Reply

Ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής για την εξέταση της καταλληλόλητας των ακινήτων των Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ)

5 ημέρες 2 ώρες ago
Θέμα: Ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής για την εξέταση της καταλληλόλητας των ακινήτων των Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Μ.Φ.Π.Α.Δ)
Ημ/νια: 15/02/2024 13:30:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6Λ4ΧΩΛΚ-ΑΩΨ
No Reply

(ΥΠΟΘΕΣΗ 2023-2022)-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕ Α.Κ.:1575/2022, ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΗΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 21/4/2022 ΚΑΙ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: Ι-32614 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ…

5 ημέρες 2 ώρες ago
Θέμα: (ΥΠΟΘΕΣΗ 2023-2022)-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕ Α.Κ.:1575/2022, ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΗΣ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟ 21/4/2022 ΚΑΙ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: Ι-32614 ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ-ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ- ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Ημ/νια: 16/02/2024 10:08:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΧΙΘΩΛΚ-ΠΕΒ
No Reply

(ΥΠΟΘΕΣΗ 2023)-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤ ΆΝΑΒΟΛΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 22ας-3-2024-ΤΗΣ ΑΠΟ 11/6/2021 ΚΑΙ ΜΕ ΑΡ.ΚΑΤ. 607/ΤΜ/132/7-7-2021-ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΕΦΕΣΗΣ

5 ημέρες 2 ώρες ago
Θέμα: (ΥΠΟΘΕΣΗ 2023)-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤ ΆΝΑΒΟΛΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 22ας-3-2024-ΤΗΣ ΑΠΟ 11/6/2021 ΚΑΙ ΜΕ ΑΡ.ΚΑΤ. 607/ΤΜ/132/7-7-2021-ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΕΦΕΣΗΣ
Ημ/νια: 16/02/2024 10:40:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: ΨΙ3ΞΩΛΚ-ΘΩΔ
No Reply

(ΥΠΟΘΕΣΗ 2023)-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤ΄ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 18/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ-ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 7ης-3…

5 ημέρες 2 ώρες ago
Θέμα: (ΥΠΟΘΕΣΗ 2023)-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤ΄ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 18/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ-ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 7ης-3-2024, ΤΗΣ ΑΠΟ 17/7/2020 ΚΑΙ ΜΕ ΑΡ.ΚΑΤ. ΑΓ146/13-10-2020 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΓΩΓΗΣ
Ημ/νια: 16/02/2024 10:55:27
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 6ΚΠΝΩΛΚ-ΙΟΗ
No Reply

(ΥΠΟΘΕΣΗ 2023)-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤ΄ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 7ης-3-2024, ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΑΤ. ΠΡ169/1-11-2022 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

5 ημέρες 2 ώρες ago
Θέμα: (ΥΠΟΘΕΣΗ 2023)-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤ΄ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΣΤΗ ΔΙΚΑΣΙΜΟ ΤΗΣ 7ης-3-2024, ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΚΑΤ. ΠΡ169/1-11-2022 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Ημ/νια: 16/02/2024 11:14:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 62Ρ3ΩΛΚ-Η3Ν
No Reply

(ΥΠΟΘΕΣΗ 2023)-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ- ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:80112/16-11-2023 (ΑΔΑ:6Δ0ΞΟΡ10-Κ5Ρ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΕΓΚΡΙΣΗ…

5 ημέρες 2 ώρες ago
Θέμα: (ΥΠΟΘΕΣΗ 2023)-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ- ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:80112/16-11-2023 (ΑΔΑ:6Δ0ΞΟΡ10-Κ5Ρ) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: "ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 15,6MW ΤΗΣ ΄΄GREEN VELOCITY 3΄΄ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ" ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΑΜΙΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΦΩΝ
Ημ/νια: 16/02/2024 13:30:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ
ΑΔΑ: 9Ν52ΩΛΚ-ΘΜ1
No Reply