Η Λαμία την Αρχαιότητα

        

 

Το πρώτο έμβλημα της σφραγίδος του Δήμου καθορίστηκε με το Β.Δ. της 6ης Απριλίου 1865 (ΦΕΚ 24/ σελ. 136): « … (ίνα) η σφραγίς του δήμου Λαμιέων φέρη ως έμβλημα, εν τω μέσω μεν «αμφορέα», γύρωθεν δε τας λέξεις «δήμος Λαμιέων…»

Μετά από 37 έτη εκδόθηκε το Β.Δ. της 29ης Μαρτίου 1902 (ΦΕΚ 65 σελ. 195): «Περί μεταβολής του εμβλήματος του δήμου Λαμιέων, «…ίνα η σφραγίς του δήμου Λαμιέων φέρη έμβλημα Φιλοκτήτου τοιούτον οίον εικονίζεται επί Λαμιακών νομισμάτων…» 

Δύο αρυβαλλοειδή λυκίθια με ανθέμιο β' μισού 4ου π.Χ. αι.

H κοιλάδα του Σπερχειού ποταμού, σύμφωνα με την άποψη των γεωλόγων, όπως του Α.Philipson για παράδειγμα, σχηματίστηκε στη διάρκεια του τριτογενή γεωλογικού αιώνα, δηλαδή πριν από πολλά εκατομμύρια χρόνια. Κατοικήθηκε δε από μακρινές και πανάρχαιες εποχές. Σε τούτο συνέβαλαν οι άριστες κλιματολογικές συνθήκες και το εύφορο και πρόσφορο έδαφός της. Τόσο πλούσια ήταν αυτή η περιοχή, που ο μεν 'Ομηρος αποκαλεί τη Φθία "ερίβωλον" και "εριβώλακα", ενώ ο Διονύσιος ο Αλικαρνασσεύς τη θεωρεί σαν το πιο γόνιμο και παραγωγικό μέρος της Ελλάδας. Aρχαιολογικές έρευνες, που έγιναν στον αιώνα μας σε γειτονικές θέσεις της Λαμίας (Λειανοκλάδι, Φουρνοσπηλιά, Αμούρι, Μπεκή, Πλατάνια), έφεραν στο φως κατάλοιπα οικισμών της Μέσης και της Νεότερης Νεολιθικής Εποχής. Τούτο σημαίνει, πως η κοιλάδα του Σπερχειού κατοικήθηκε από την 5η π.Χ. χιλιετία τουλάχιστον. Αργότερα, και στο τέλος της τέταρτης χιλιετίας, τούτη η περιοχή κατακλύστηκε από τους Κάρες, τους Λέλεγες, τους Δρύοπες ή τους Πελασγούς, που για αιώνες κατοικούσαν στη Μικρά Ασία. 

Το 2000 π.Χ. σημειώνεται εισβολή των Αρίων - Ινδοευρωπαίων - απ' τους οποίους προέρχεται και η φυλή των Αχαιών, δηλαδή η πρώτη ελληνική φυλή. Αφού διώξανε κάποιους απ' τους προκατόχους και ενσωματώθηκαν με τους υπόλοιπους, εγκαταστάθηκαν και στη κοιλάδα του Σπερχειού, δημιούργησαν τη Φθία και την Ελλάδα, σημαντικά κέντρα του Μυκηναϊκού Πολιτισμού και πήραν μέρος στον Τρωικό Πόλεμο. 'Εχει κατά καιρούς αμφισβητηθεί, αν η Φθία και η Ελλάδα ήταν πόλεις ή περιοχές. Σαν πιο αξιόπιστη μαρτυρία θεωρούμε εκείνη του Ομήρου, που τις αναφέρει μάλλον σαν πόλεις και μάλιστα κοντά στις όχθες του Σπερχειού και απ' τις οποίες αργότερα βαφτίστηκαν και οι περιοχές τους:

"Νυν αυ τους, όσοι το Πελασγικόν Αργος έναιον, οι τ' Αλον οι τ' Αλόπην, οι τε Τρηχίν' ενέμοντο, οι τ' είχον Φθίην η δ' Ελλάδα καλλιγυναίκα".

Σύμφωνα με τη μελέτη του καθηγητή Αντ. Χατζή, οι 'Ελληνες ή 'Ελλάνες ήταν κάτοικοι της πόλης 'Ελλη ή 'Ελλα, που βρισκόταν στις όχθες του Σπερχειού και που τ' αρχικό του όνομα ήταν Ελλάς κι έτσι η χώρα μέσα απ' την οποία περνούσε, ονομάστηκε Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια των Περσικών Πολέμων τη Φθιώτιδα την κατοικούσαν οι Αχαιοί Φθιώτες, οι Αινιάνες, οι Οιταίοι και οι Μαλιείς, που κατ' άλλους ιστορικούς φέρονται σαν τους ιδρυτές της Λαμίας, κατ' άλλους σαν τους κατακτητές της στα 413 π.Χ. και οι οποίοι όμως αργότερα την κατέστησαν μια απ' τις σπουδαίες πόλεις τους και πρωτεύουσα της περιοχής, δίνοντάς της τη θέση της Τραχίνας.