Νικόλαος Μουντούρης

Eπί Κουνούπη, έγιναν σοβαρά έργα άρδευσης, αποχέτευσης και οδοποιίας και η θεμελίωση της θερινής δημοτικής σκηνής, η οποία εγκαινιάστηκε επί δημαρχίας Μουντούρη. Ο Μουντούρης έλυσε οριστικά το υδρευτικό πρόβλημα της Λαμίας το 1972. Αντικατέστησε τις παλιές φθαρμένες σωλήνες ύδρευσης με καινούργιες, συγκέντρωσε περισσότερο νερό στις πηγές Γοργοποτάμου και κατασκεύασε μεγάλη δεξαμενή στο λόφο του Αγίου Λουκά, ικανή να υδροδοτήσει 100.000 κατοίκους. Ήταν δραστήριος, ηθικός, ειλικρινής και ενεργούσε ως Δήμαρχος και ως άνθρωπος με εξαιρετική συνέπεια.

Eπί των ημερών του (1967-1974) έγιναν σοβαρά αποχετευτικά έργα στη Νέα Μαγνησία, στις Εργατικές Κατοικίες, στο Παγκράτι κ.α. Κατασκευάστηκε νέο εξωτερικό υδραγωγείο Γοργοποτάμου και έγιναν σοβαρές προμήθειες υλικών ως και έργα προσπελάσης και μεταφοράς των υλικών αυτών προς τις πηγές, για την κατασκευή συλλεκτριών δεξαμενών κλπ. Έγιναν ασφαλτοστρώσεις οδών και της περιφερειακής προς Φρούριο, διανοίξεις και κατασκευές πολλών άλλων.

Έγιναν επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού και κατασκευή ηλεκτρικού υποσταθμού ως και άλλα σημαντικά έργα, όπως οι μελέτες αποχέτευσης, ύδρευσης, κατασκευής του τουριστικού περιπτέρου Αγίου Λουκά, η ίδρυση του παραρτήματος ιστορικού αρχείου κ.α. Τέλος, το σπουδαιότερο δημοτικό έργο, που κατασκευάστηκε επί των ημερών του Ν. Μουντούρη ήταν τα Δημοτικά Βιομηχανικά Σφαγεία με τον τέλειο εξοπλισμό τους, που θεμελιώθηκαν το 1968 και άρχισαν να λειτουργούν το 1972.