Μητροπολίτες της Φθιώτιδας

Στη Μητρόπολη Φθιώτιδας, από το 1833 έως σήμερα, έχουν διατελέσει Μητροπολίτες οι:

  • Ιάκωβος ο από Ευρίπου (1833 - 1851)
  • Καλλίνικος Καστόρχης (1852 - 1877)
  • Κωνσταντίνος Καλοζύμης (1894 - 1902)
  • Θεόφιλος Ιωάννου (1906 - 1913)
  • Ιάκωβος Παπαϊωάννου (1914 - 1932)
  • Αμβρόσιος Νικολαΐδης (1932 1958)
  • Δαμασκηνός Παπαχρήστου (1960 - 1996)
  • Πρωτοπαπάς Νικόλαος (1996 - 2019)

Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ. Συμεὼν

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεὼν (κατὰ κόσμο Ἰωάννης Βολιώτης) γεννήθηκε στὴν Κοζάνη στὶς 9 Μαΐου 1977. Κατάγεται ἐκ πατρὸς ἀπὸ τὰ Ἀσπρόγεια Ν. Φλώρινας, ἀπόγονος ἀγωνιστῶν τοῦ ἔνδοξου Μακεδονικοῦ Ἀγώνα, καὶ ἐκ μητρὸς ἀπὸ τὴν Καστοριά, ὅπου καὶ μεγάλωσε.

Ἀπὸ τὸ 1995 ἕως τὸ 2002 ἔλαβε διαδοχικὰ τὰ πτυχία τοῦ Τμήματος Νομικῆς καὶ τοῦ Τμήματος Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ μεταπτυχιακὸ δίπλωμα εἰδίκευσης στὸν Τομέα Ἱστορίας, Φιλοσοφίας καὶ Κοινωνιολογίας τοῦ Δικαίου τῆς Νομικῆς Σχολῆς στὸ γνωστικὸ ἀντικείμενο ἐκκλησιαστικὸ δίκαιο.

Κατέχει ἐπίσης πτυχία γλωσσομάθειας γιὰ τὴν ἀγγλικὴ καὶ γιὰ τὴν γερμανικὴ γλώσσα, τιμητικὰ διπλώματα στὴν βυζαντινὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ μουσική, καθὼς καὶ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δίπλωμα Κατάρτισης στοὺς Ὑπολογιστές - ECDL.

Ὑπηρέτησε πλήρη στρατιωτικὴ θητεία ὡς ἔφεδρος ὑπαξιωματικὸς στὸ Σῶμα Ὑλικοῦ Πολέμου.

Πνευματικὸ ἀνάστημα τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Καστορίας κυροῦ Γρηγορίου τοῦ Γ´ ἐντάχθηκε στὸν Ἱερὸ Κλῆρο τὸ 2001 καὶ μέχρι τὸ 2011 ἐγκαταβίωσε ὡς μοναχὸς στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίων Ἀναργύρων Μελισσοτόπου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Καστορίας.

Τὸ 2011 ἐντάχθηκε στὸ δυναμικὸ τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἀσωμάτων Πετράκη, καὶ χειροτονήθηκε Διάκονος καὶ Πρεσβύτερος ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καστορίας κ. Σεραφείμ καὶ ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο καὶ ἔλαβε τὸ 2012 τὸ ὀφφίκιο τοῦ Ἀρχιμανδρίτη και χειροθετήθηκε Πνευματικός.

Τὸ 2011 διορίσθηκε ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο Διευθυντὴς τοῦ Ἰδιαιτέρου Γραφείου τῆς Ἱερᾶς Πρωτοσυγκελλίας καὶ μέχρι τὸ 2014 ὑπηρέτησε ὡς Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Ἀπὸ τὸ 2014 ἕως τὸ 2019 καὶ μὲ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διετέλεσε Πρωτοσύγκελλος καὶ Γενικὸς Διεθυντὴς ὅλων τῶν Ὑπηρεσιῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Ἀπὸ τὸ 2011 ἕως τὸ 2018 ὑπηρέτησε ὡς ἐφημέριος καὶ Προϊστάμενος στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Φανουρίου Ἰλίου καὶ ταυτοχρόνως στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Τριάδος ὁδοῦ Φιλελλήνων.

Στὶς 7 Φεβρουαρίου 2018, κατόπιν προτάσεως τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄, ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Βοηθὸς Ἐπίσκοπος τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (τοῦ ἄρθρου 13 τοῦ Ν. 1951/1991) ὑπὸ τὸν τίτλο τῆς πάλαι ποτέ διαλαμψάσης ἱστορικῆς Ἐπισκοπῆς Θεσπιῶν.

Ἡ εἰς ἐπίσκοπον χειροτονία του ἐτελέσθη ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β΄ συλλειτουργούντων 36 Ἁγίων Ἀρχιερέων στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» τὴν Κυριακὴ 11 Φεβρουαρίου 2018.

Ὡς νόμιμος ἀναπληρωτὴς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου προήδρευσε καὶ μετεῖχε ὡς μέλος σὲ πλῆθος συλλογικῶν διοικητικῶν ὀργάνων διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν Νομικῶν Προσώπων Δημοσίου καὶ Ἰδιωτικοῦ Δικαίου καὶ Φιλανθρωπικῶν Ὀργανισμῶν μὲ σημαντικότερο τὸ Μητροπολιτικό Συμβούλιο τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν.

Μὲ ἀπόφαση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἐξακολουθεῖ νὰ προεδρεύει ὡς ἀναπληρωτής του στὸ Φιλανθρωπικὸ Ἵδρυμα «Προστασία Μητρικῶν Ἔργων Σταμάτη καὶ Ἑλένης Βαφειαδάκη», ἐνὼ συγχρόνως κατέχει τὴν θέση τοῦ Ἀντιπροέδρου καὶ Γενικοῦ Διευθυντὴ στὴν Ἀστικὴ Μὴ Κερδοσκοπικὴ Ἑταιρεία «Ἐκκλησιαστικὴ Μέριμνα».

Ἔχει ἐκφωνήσει περίπου τρεῖς χιλιάδες ὁμιλίες σὲ Ναοὺς καὶ ἐκδηλώσεις τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν και ἄλλων Ἱερῶν Μητροπόλεων, ἔχει συμμετάσχει σὲ διάφορες ἐπιτροπές, ἐνὼ ἔχει συνοδεύσει τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμο σὲ διάφορες ἀποστολὲς στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό.

Ἔχει λάβει ποικίλες τιμητικὲς διακρίσεις ἀπὸ κρατικούς, αὐτοδιοικητικοὺς καὶ ἰδιωτικοὺς φορεῖς.

Στὶς 11 Ὀκτωβρίου 2019 ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Μητροπολίτης Φθιώτιδος καί  ἡ ἐνθρόνισή του πραγματοποιήθηκε στή Λαμία στίς 16 Νοεμβρίου 2019.