Η πόλη του σήμερα με τα μνημεία του χθες

Διαβάστε στο αρχείο που ακολουθεί την Διπλωματική της Αντωνίου Δήμητρας και περιηγηθείτε στην πόλη του σήμερα με τα μνημεία του χθες.

Προβολή αρχείου pdf
Αρχείο pdf